Och andelen kvinnor i kongressen

jag nappade från morgontidningen upp denna intressanta info (TT) som bör plitas ner. Vi har ju alla noterat att den urtjusiga Nancy Pelosi brutit Usa:s 200åriga mansdominans vad gäller talesmannaposten.
Demokraternas insteg har också lett till att fler kvinnor är delstatsguvernörer, den nya rekordnoteringen är 9 av 50, dvs 18 %. Andelen kvinnor i kongressen har ökat med en procentenhet till hela 16,5 %. I delstatsförsamlingarnas är andelen dock högre än det med sina 24% woman.

Konstateras kan att i ca 80 av världens länder är den kvinnliga representationen större, däribland kan nämnas Kina, NordKorea, Afghanistan och Irak. 
Förhoppningsvis kommer dock amerikanarnas demokratiska påtryckningar också ge effekt i dessa länder, ledorden är Kompetens före kön. När den nya svenska regeringen tillträdde anammades raskt den amerikanska modellen med inkvotering av kompetens, varpå man genast minskade den kvinnliga andelen i regeringen. Praise the lord.

Den amerikanska feministen Betty Friedan är död

Den feministiska föregångaren Betty Friedan är död, 85 år gammal blev hon.
Hon äras med en plats i Womens National Hall of Fame:
http://www.greatwomen.org/women.php?action=viewone&id=62

Där går det att läsa mer om stora amerikanska kvinnliga tänkare, aktivister och föregångare. Till exempel Lucretia Mott (1793 - 1880) som kämpade mot slaveriet  och för kvinnors rättigheter.
http://www.greatwomen.org/women.php?action=viewone&id=112

Eller, Ruth Fulton Benedict (1887 - 1948) som motarbetade teorier om rasers överlägsenhet och verkade för en enande syn. http://www.greatwomen.org/women.php?action=viewone&id=215

Och, Ella Baker (1903 - 1986) som var hjärnan som organiserade medborgarrättsrörelsen i bakgrunden av frontmannen Martin Luther King.
http://www.greatwomen.org/women.php?action=viewone&id=15

Eller kanske, systrarna Sarah ( 1792 - 1873) och Angelina Grimke Weld (1805 - 1879) som var några av de första och få kvinnor som vågade tala i det offentliga rummet mot slaveriet och för kvinnors rättigheter. Sarah Grimke gjorde också den träffande liknelsen:  "Women has no political existence ... She is only counted like the slaves of the south, to swell the number of lawmakers"
http://www.greatwomen.org/women.php?action=viewone&id=70
http://www.greatwomen.org/women.php?action=viewone&id=69

Fantastiska kvinnor!


Rosa Parks död

Hon blev 92 år gammal.

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,719131,00.html

http://www.msnbc.msn.com/id/9809237/

Usa förvärrar för Iraks kvinnor

"Dödsstöten för Iraks kvinnor blev den amerikanska invasionen och det kaos som följde. "

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,713386,00.html

Prostitution och våld - den amerikanska drömmen?

Är det de här killarna som ska lära irakierna vad riktig demokrati går ut på?

http://www.etc.se/radikala/templates/ct_117.aspx?number=53880&category=396


Rosa Parks vågade

Såg ni filmen om medborgarättsrörelsen i Usa igår "Frihetens gryning", en film om den kamp för alla människors medborgerliga rättigheter och emot rasistisk diskriminering i Usa?

I denna rörelse var Rosa Parks engagerad, det var hennes vägran att ge sin sittplats på bussen till en vit som var den utlösande faktorn för svartas långa bussbojkott mot rasåtskillnad och diskriminering på bussarna. En bojkott som var en symbolisk viktig seger i medborgarrättsrörelsen. Rosa Parks var den som vågade bryta mot de rasistiska lagarna, det som kallas civil olydnad. Den 1 december är det 50 år sedan Rosa Parks hade fått nog.

Här finns en uppsats av Emelie Ryman 17 år på ämnet:
http://www.mimersbrunn.se/arbeten/6352.asp

Där står bland annat att Rosa Parks inte var den första att vägra sin plats åt en vit, redan 8 månader tidigare hade en 15-årig flicka vid namn Claudette Colvin gjort samma sak.

Jag känner mig stärkt av att läsa om dessa modiga kvinnor som vågade gå emot systemet. Det är viktigt att vi inte glömmer bort dessa kvinnors betydelse när historia skrivs, det fanns fler kämpar än män som Martin Luther King.

" Redan före gripandet av Rosa Parks hade en lokal kvinnoorganisation, Women' s Political Council, planerat att genomföra en bussbojkott, och till och med tryckt flygblad där det bara återstod att fylla i datum och plats för det massmöte de tänkt hålla. Bara två timmar efter nyheten om att Rosa Parks gripits hade WPC spritt 50 000 flygblad över staden.
WPC:s aktion var ett uttryck för den ledande roll som de svarta kvinnorna traditionellt spelade i de svarta samhällena, men som ofta skymdes av det faktum att de formellt ledande och, med tiden mest kända, talesmännen och ledarna oftast var män." 

Från: http://www.socialistiskapartiet.se/content.php?article.368

Även om filmen Frihetens gryning var bra så måste det sägas att den inte var speciellt feministisk, den berättade visserligen om Rosa Parks men, vad jag minns, fick vi inget veta om WPC. Filmen beskrev händelseförloppet som en enskild kvinnas ställningstagande som tack vare framförallt samarbete män emellan ledde till en förändring. Alltså, WPC:s organisation och snabba handlande osynliggjordes.  


Även barn måste få veta om rasismens och antirasismens historia:
Här kan du köpa en bok till dina barn där just Rosa Parks svarar på de brev som barn skickat till henne:

http://www.bokrecension.se/188000061X


Eller varför inte en bilderbok om Rosa Parks:

http://www.bokkap.se/ISBN/082341177X/A%20Picture%20Book%20of%20Rosa%20Parks/


Könsperspektiv på New Orleans -katastrofen

Självklart har de bedömare rätt som menar att rasismen och nyliberalismen är orsaken till att New Orleans katastrofen just blivit en katastrof.

Alltså klass och rasperspektiv, men var är genusperspektivet? Har inte hört eller läst nått om det. Men nått jag reagerat över är att på bilderna som visats därifrån är det många svarta kvinnor som går med småbarn på armarna. Att fler fattiga svarta kvinnor får barn mycket tidigt i U.s.a är allmänt kännt. Det i sin tur beror på rasism, svarta kvinnor som inte får jobb eller status i samhället ser sin tillflykt i den status som moderskapet kan ge.
När sen en katastrof inträffar, vem har svårast att ta sig därfifrån?  Fattiga personer som måste släpa på ett eller flera spädbarn. Vilka är det? Framförallt svarta kvinnor så som det ser ut i U.s.a. idag. 

För att inte tala om alla våldtäkter som följde pga laglösheten, det visar tyvärr att många män passar på om de får chansen att våldta kvinnor om de vet att de kan komma undan med det ostraffat.


Hotet kommer från Väst

http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,675259,00.html