Evolutionen från grottmännen och framåt

Den västerländska civilisationen har nu efter årtusenden lyckats skapa det mästerverk som oöverträffat kröner evolutionen. Borta är de barbariskt skymmande slöjorna och blygsamheten, nu roar vi oss på bästa sätt i ariska vänners lag :  http://www.bigbrother.se/


Smarta feminister

Surfade in på IQ-föreningen Mensas hemsida och hittade ett test där.  Egentligen tror jag inte på intelligenstest som sådana men likväl. Mensa-testet var intressant för det testade förmågan att se mönster och samband. Jag scorade helt okej. Då började jag fundera, är det så att feminister är personer som lättare ser mönster i sin omgivning; som strukturer till exempel, än sina medmänniskor? Alltså, min teori är att feminister är smartare än andra människor enligt Mensas - mönster och sambands definition av IQ. :) Jag har i alla fall aldrig träffat en feminist som inte jag uppfattade som smartare eller mycket smartare än genomsnittet.
Det är den roliga slutsatsen, den sorgliga slutsatsen blir att en tvingas ställa sig frågan om feminismen som rörelse är dömd att misslyckas - kommer vissa alltid att vara för dumma för att någonsin lyckas se sambanden och mönstren? Eller, kan förhoppningsvis alla lära sig se mönster och samband lika bra? Jag hoppas på det sista såklart.

I samband med detta hyllande av smarta feminister vill jag rekommendera bloggen
http://www.dinbibel.blogspot.com. Mycket läsvärd.

Det var det, från eders elit-über-extrem-feminist. ;)

Nationaldemokraternas kvinnoförbund

Nationaldemokraternas kvinnoförbund försvarar svenska våldtäktsmän:

" Är det inte märkligt hur beredvilligt feministerna riktar fokus på ett litet fåtal fall av "grupputnyttjande" där svenska män varit inblandade, utan direkt brutala inslag och med jämnåriga offer – medan de är tysta inför ett enormt mycket större antal fall, som ofta är ojämförligt brutalare och/eller offren mycket yngre, och som begås av invandrare?"

Vad som inte nämns är att gruppvåldtäkterna utgör 11% av anmälda våldtäkterna, en andel som enligt undersökningar varit oförändrad åren 1995 - 2000.  Men det ligger ju inte i linje med ND:s propaganda. 

Först påstår alltså ND att kvinnor vill ha sex med flera svenska män samtidigt (men aldrig "invandrade"). Detta "konstaterande görs för att ND ska kunna påstå att en jämnårig kvinna inte kan bli våldtagen av flera svenska jämnåriga män. Men komiskt nog ångrar de sig bara några meningar längre ner, i samband med att de hånar feminister för att vi är så dumma att tro att också kvinnor kan vilja knulla med många!

"Men sedan länge har feminismen gjort precis tvärtom... och att kvinnor minsann också kan knulla med hur många de vill. "
http://www.nd.se/nkf/feminismen_valdtakterna.htm


"NKF slår vakt om både manliga och kvinnliga könsroller. Inte minst vi kvinnor behöver manliga karlar som kan ställa upp och skydda oss i det allt mer otrygga mångkulturella samhället, inte mjäkiga feminiserade mähän."  
 

Nationaldemokraterna har inte mycket till övers för feminister.  :)  Känslorna är ömsesidiga.

Gudrun har ordet

----- Vidarebefodrat meddelande från gudrun.schyman@riksdagen.se -----
   Datum: Fri, 27 Jan 2006 16:06:25 +0100
    Från: gudrun.schyman@riksdagen.se
Svar till: gudrun.schyman@riksdagen.se
    Ämne: Feministbrev nr 23 + uppmaning att stödja ett upprop
    Till: gudrun.schyman@riksdagen.se

Till alla Feminister
Från Gudrun Schyman
27 januari 2006


Valåret 2006 har inletts. Årets första partiledardebatt var en förutsägbar
positionering där, med ett enda undantag (Vänsterpartiet),
jämställdhetsfrågorna lyste med sin frånvaro. En öronbedövande tystnad
skulle man kunna säga. Någon har ansvar för tystnaden. Och för att bryta
den.

År 2006 är det år då väljarna i Sverige för första gången kommer att kunna
rösta på ett parti som tänker sätta de feministiska frågorna högst upp på
den politiska dagordningen. Det kommer att finnas ett feministiskt
alternativ. År 2006 är också det år som kvinnorörelsen firar
100-årsjubileum av masspetitionen för kvinnors rösträtt och 30-årsjubileet
av namninsamlingarna som stoppade förslaget till ny sexualbrottslag 1976.
I onsdags presenterade talespersonerna för F! en rapport för att
uppmärksamma dessa två viktiga jubileer i kvinnors historiska arbete för
att stärka sina rättigheter. (Rapporten, "En historisk chans!" finns på
F!:s hemsida, www.feministisktinitiativ.se).

Feministiskt initiativ plockar alltså upp stafettpinnen och fortsätter
arbetet. Året börjar med en insamling av de namnunderskrifter som behövs
för att registrera partibeteckningen. 1500 namn behövs men betydligt fler
kommer det att bli. Som ny i politiken måste man vara  uppfinningsrik,
också på det ekonomiska planet. För att lägga grunden till en valfond har
vi tagit fram ett exklusivt stödcertifikat. Till certifikatet hör en
signerad och numrerad affisch av konstnären, författaren och serieteknaren
Joanna Rubin Dranger. Hon har gjort en illustrerade Snövit-saga. Den är
exklusivt skapad för Feministiskt initiativ och du får den genom att sätta
in 1000 kronor på p.g. 40 57 53-5. Skriv "certifikat" på inbetalningen och
namnet på den som du vill ska få det. När jag läste i tidningen om de 150
miljoner som dagens riksdagspartier ska lägga på valrörelsen så är det
inte utan att det känns som en väldigt uppfriskande utmaning att gå in i
en valrörelse med i princip 0-budget. Kunskap och kreativitet har aldrig
saknats i kvinnorörelsen!

Så till en helt annan match. När svenska landslagsspelare anklagades för
sexuella övergrepp på en kvinna förra året blev det stora rubriker.
Skandal ropades det ut från en (nästan) enad sportkår. Några få
sportjournalister vågade säga det som alla vet; så här har det alltid
varit, det är bara det att vi inte talar högt om det. Stormen lägger sig
som bekant alltid. Det som borde ändras i grunden fortsätter istället som
en vardag. Jag undrar, och många med mig, hur är egentligen synen på
kopplingen mellan män, matcher och macho? Jag har inte hört talas om en
enda kille som blivit utsatt för sexuella övergrepp eller sexuella
trakasserier av en kvinnlig landslagspelare.

Nu närmar sig VM i fotboll.  Sverige spelar i Dortmund, Berlin och Köln.
Vi jagar biljetter. Tidningarnas sportsidor är fullproppade med tips om
hur man tar sig till spelorterna och hur man kan roa sig mellan matcherna.
Fotbolls VM är folkligt, nu jäklar ska det firas, och nu jäklar ska de
sörjas (om det inte går bra).Det som inte står på sportsidorna, som inte
är lika roligt, är att män också kan få sig ett skjut mellan, eller efter,
matcherna. Om man vill fira en seger eller ett nederlag, så kommer
kvinnors kroppar att finnas till hands. Det sörjer värdlandet för.
Tyskland bullar upp med nybyggda mega-bordeller med plats för upp till
hundra prostituerade samtidigt. Det ska bli snabbköp också. "Performance
boxes?, car-port-liknande små boxar, fullt utrustade med kondomautomater
och snacks-maskiner. Man jobbar extremt hårt på att befästa
föreställningen om att mäns sexualitet är okontrollerbar. Män behöver
omedelbar behovstillfredsställelse, annars kanske, ja annars kanske de
våldtar och mördar?eller vad? Kvinnor har som vanligt ingen (egen)
sexualitet.

Protesterna växer nu bland kvinnoorganisationer i flera länder och oron
har också nått EU-parlamentet. I förra veckan antog EU-parlamentet en
uppmaning att stoppa sexhandeln och man uttryckte stark oro över att det
fortfarande inte finns någon harmonisering av påföljderna för den här
typen av brottslighet i medlemsländerna. Trots att det införts
lagändringar och gjorts politiska uttalanden där man säger att handeln med
kvinnor ska vara en prioriterad fråga  så har fortfarande inga konkreta
framsteg gjorts. Tvärtom är människohandeln den brottsliga verksamhet som
växer snabbast jämfört med andra former av organiserad brottslighet. Varje
år smugglas mellan 600 000 och  800 000 människor, till största delen
kvinnor och barn, över nationella gränser i sexhandelssyfte. Vår tids
slavhandel.

Innan jul ställde jag frågor om detta i riksdagen till jämställdhets- och
idrottsministrarna i Sverige. Deras svar var som ett eko i rymden: Vi
fördömer!   - med tillägget - Gör det du också! Självklart fördömer
ministrarna, något annat är väl otänkbart? Men efter deras ?kraftuttryck?
rullar allt på som tidigare. Jag undrar, hur är det möjligt att det helt
öppet går att genomföra en brottsförberedande verksamhet som ska leda till
det som ministrarna själva, i en artikel, kallat "en slavhandel ovärdig
vår tid"? EU:s ministrar och idrottens makthavare tycks vara blinda och
handlingsförlamade.

I torsdags var det frågestund i riksdagen och då passade jag på att ställa
frågor om detta till justitieministern. Vad gör han och vad gör hans
kollegor i EU och hur samarbetar de för att få stopp på
brottsförberedelserna? Var han beredd att ta initiativ? Svaret var att han
självklart tar avstånd från det som sker och att han alltid tar tillfället
i akt att föra fram Sveriges syn, både på trafficking och på prostitution.
När det gällde initiativ till att få upp frågan på den politiska agendan
och få till verklig handling var svaret lite mer svävande men inte helt
ointressant;

".../... Nu har Österrike ordförandeskapet och som jag sade kommer jag
också att ta upp detta under det öterrikiska ordförandeskapet. Vi (
justitieministrarna) träffas alltså redan om några veckor och då blir det
ett bra tillfälle att ta upp dessa saker. Det är precis på det sättet det
fungerar: Sverige kan ta initiativ vid ett sådant möte, till exempel under
övriga frågor. Vi kan inte bestämma dagordningen när det gäller de
ordinarie frågorna, men vi har ändå ett utmärkt tillfälle att ta initiativ
till de här diskussionerna../.." (citerat ur riksdagsprotokollet).

Nu gäller det alltså att följa upp det utlovade initiativet och efter
ministermötet  få en klar redogörelse för vem som har sagt vad och vad det
ska resultera i. Jag återkommer om det. Fram till ministermötet i februari
 är jag övertygad om att justitieministern skulle se det som ett starkt
stöd i sitt arbete om han på alla upptänkliga sätt får klart för sig att
opinionen mot sexhandeln kring VM är stor.  I Sverige och i Europa.
Adressen är:

Thomas Bodströn, Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, Tel: 08-405 47
28. E-post till Thomas Bodström skickas via registrator på regeringens
hemsida, www.regeringen.se.

Internationellt växer protesterna också och det finns nu ett upprop att
skriva under. Du hittar det på
http://catwepetition.ouvaton.org.
Initiativtagare är organisationen l'Europe de la Coalition Contre la
Traite des Femmes (CATW).
Kontakt med la Coalition Contre la Traite des Femmes Europe får man via
catwe@free.fr.


Någon har ansvar för tystnaden. Och någon har ansvaret att bryta den.
Alltså - skriv och skriv på!

Gudrun

Europeisk förbrödring.

Har ni tänkt på att, Tyskland bordell vm-verksamhet nästan inte har uppmärksammats eller kritiserats nånting alls,
 i jämförelse med när Irak, det muslimska landet, i religionens namn inte vill tillåta kvinnor att se på fotboll. Då blir det folkstorm.


Då brast det

Min vän gjorde en kortfilm om dragkings, om unga kvinnor som gestaltar män. Kvinnorna gestaltande män spelade biljard och hånade homosexualitet och var matcho, precis som de flesta kvinnor som kör drag för första gången gör, för det är den bilden av manlighet männen och samhället gett dem. Allra mest provocerande var när en av dem åmade sig runt biljardkön och gjorde "hårdrocks Kiss" cirkelrörelser runt den med tungan, som om den var en penis, och såg jävligt kaxig ut. Som en osnuten dryg tonårskille som vill provocera och skämta om bögar. Sedan visades den lilla lilla kortfilmen på Svt.

Och oj oj oj, blev de nerringda. De på Svt berättade att ingen kortfilm tidigare hade gjort att de blivit nerringda av så många gamla ursinniga gubbar  som undrade vad faan det var de hade visat. Hur faan de kunde visa sånt där? Ursinniga, arga skällandes. Många. Vita svenska män som kände sig träffade. Som inte är vana att bli drivna med, att bli gestaltade och tolkade av andra i offentligheten, alldeles speciellt inte av unga kvinnor utan den minsta respekt, utan den minsta försköning, som tog den plats annars bara förunnad män. Då brast det för 1000 svenska vita män och de blev heligt förbannade.

Jag tänkte på det nyss när jag såg dokumentären på ettan om den iranska kvinnan som målade nakenbilder med religiösa (muslimska) motiv och blev mordhotad för detta.

Hade det inte brustit för åter 1000 vita svenska män om manliga biskopar målats nakna med stort stånd sittandes framför svenska altare? Hade de kunnat hålla sig från att ringa och hota och skälla och kräva sin rätt att definiera och bestämma?
 
Jag tror inte det. De gör det redan idag för mindre.. 
http://www.folkbladet.se/%5CGEN_Utmatning.asp?CategoryID=148&ArticleID=1055703&ArticleOutputTemplateID=23&ArticleStateID=2
Det handlade om ett konstärligt taget arrangerat kort i en kyrkolokal, som en protest mot Åke Greens homohat.

Nu är det allvar

..för nu är de etniskt svenska männen i fara! Situationens allvar bestäms alltså av brottsoffrets etnicitet och kön. Skrämmande rasistiskt.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=514062&previousRenderType=2


DN har en agenda för vilka som tillåts publiceras, och i det här fallet skiljer sig inte DN:s rapportering åt det minsta från kvällspressens.
Rent allmänt får "hedersmorden" oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Av 100-talet mord i Sverige uppskattar forskare att ca 1-3 är sk "hedersmord".  DN har alltså inte till fullo insett situationens allvar vad gäller 99% av de andra morden. Inte heller sänder TV något från konferenser om mäns våld mot kvinnor på samma sätt som det "hedersrelaterade våldet" har uppmärksammats.

"I mycket stora drag kan man säga att hedersmord i grund och botten handlar om att mannen vill äga och kontrollera kvinnan på alla områden. "      Detsamma gäller svenska mäns misshandel av sina fruar och flickvänner....

"I avsaknad av effektiva, legitima och tillförlitliga myndigheter i de samhällen där hedersmord har sitt ursprung vänder människorna sig till familjen och släkten för att få stöd och för att lösa sina problem. En enad och sammanhållen familj med allas villkorslösa lojalitet mot familjen blir livsavgörande för allas överlevnad. "
Svenska myndigheter och svenskt samhälle är inte effektiva, legitima och tillförlitliga utan rasistiska och skapar utanförskap och stärker alltså den här typen av familjegemenskaper. En stark feministisk stat som erbjuder alla sina medborgare värdighet och trygghet är nödvändig för att förhindra våldet på lång sikt.TV

Asskum kanal, fattar inte vilken det är, visar just nu värsta bra dokumentären om personer som bytt kön och lever utan problem i typ bergstrakterna i Albanien. Kolla!  Refererar nedan:

Nån gubbe som var extremkvinnohatare som hette Kanun hade skrivit nån helt sjuk bok som alla blivit inspirerade av, trots att kommunisterna förbjöd den. Det stod saker som att "en kvinna ska tåla allt" m.m.

Kvinnor som bytt kön för att få mäns rättigheter och som om de lever som män får alla mäns rättigheter, och full respekt tycks det som. Muslimer och katoliker.
Bara i byn där huvudpersonen bor fanns det 5 stycken som den. Dom är så jävla tuffa!!!!  Bara för att de klär sig som män hindrade inte dem från att gifta sig eller slå sig i slang med andra män och skaffa barn. Krossar hela heterosexistiska normen så lätt!  "Min bror och hans familj stöttade mig i mitt beslut." Och de fortsätter att stötta de kvinnor som klär sig som kvinnor och att kritisera Kanuns lagar.

Fast det verkar visst inte vara helt okej att gifta sig homosexuellt, för den som vill...

Shota är nån kvinna som slogs med männen i militären som verkar vara värsta förebilden för alla som dom diskuterar när dom sitter och röker som borstbindare.

Hon som gjort dokumentären berättar..
 att det förekommer i ett rätt stort område, Albanien, Kosovo Montenegro både bland katoliker, muslime och ortodoxa. I detta område har mannens stort värde, högre än kvinnor, kvinnor får inte ärva nånting..  Men alltså, "kvinnorna" är så starka och kämpar på och hittar utvägar. I storstadsområdena förekommer det inte lika ofta. ( Kan vara amerikaniseringen genom globaliseringen och västs syn på hur saker och ting ska vara påverkar i negativ riktning?)
Filmaren säger att det accepteras och dessa personer refereras till som han och farbrorn.
Efter kommunismen kom traditionalismen och det var en reaktion på denna traditiontalism som skapade detta.

Ett sätt att göra det på: Föräldrarna kan bestämma INNAN barnet föds om det ska bli en kvinna eller pojke, om föräldrarna bara fått flickor kan de t.ex bestämma att barnet som ska födas ska bli pojkar.

Mens säger många att de inte har, att det har försvunnit för att det handlar om psykologi också. Att de går in så mentalt i mansrollen påverkar dem hormonellt. (Det vet många svenska kvinnor av erfarenhet, hur stress och annat i miljön påverkar oss så att mensen kan utebli eller förskjutas.)

Riktigt så många alternativ har ju inte kvinnor i Sverige om de skulle tro att de var något och klädde sig som män, här blir det ju spö på gatan istället.

Googlade lite på detta och hittade det här i kommentardiskussionen på bloggen Sänd mina rötter regn:
I Europa har Dekker/van de Pol funnit bara ett exempel på socialt accepterad kvinnlig transvestism, nämligen i ett bergigt och isolerat område i norra Albanien med de angränsande områdena Kosovo och Montenegro. Till långt in på 1900-talet levde där bergsfolk vars kultur präglades av inre stridigheter och en strikt hierarki mellan kvinnor och män. Men om en kvinna ville det kunde hon avlägga ett löfte om att bli “en svuren jungfru” vilket innebar att hon skulle förbli ogift och leva ett sedvanligt liv. Svurna jungfrur bar manskläder, till och med vapen och som “svuren jungfru” kunde en kvinna uppnå praktiskt taget samma status som en man. (Dekker/van de Pol, s 69).”   
http://www.katallaxi.se/2005/10/19/kanske-pa-en-egen-mane/

Men i dokumentären visades att alla inte ens behövde vara jungfruar eller ens gifta utan att det gick bra ändå, fortfarande i dagens Albanien.

Sjukt intressant. :)

Gringo igen

Jag bara tänker såhär, Gringo-tidningen är ju rätt rolig och så på många sätt och vis men, sen började jag tänka på hur "den svarte mannen" dvs "den andre" gestaltas i filmer oftast. "Den svarte mannen" får oftast vara sidekick (!) och spela schablonbilden som en clown, som nått extremt annorlunda. Är det inte lite det Gringo gör på ett sätt, spelar clown och exotiserar sig själva? Och i såna fall har ju Gringo-konceptet inte lyft fram så mycket nytt under himlen utan spelar på precis de villkor som "den vite mannen" sedan länge tillåtit "dom andra" att spela på, som exotisk, annorlunda och clownaktigt roliga.

Den vite mannens oclowniga seriösa uppförande är förbehållet honom själv, kvinnor och invandrare får inte inta samma roll.

Bara en fundering..

MJMPropaganda

Läs texten till den socialistiske pimpen - hur bra som helst!

"Kvinnor kan, men jag är man. Min röst är myndig, basig, varm. Jag är snyggare än Che Guevara, tryggare än Sven Wolter. Den självklare ledargestalten i alla slags revolter. Kvinna vill du komma och ge mig dig sorg, för i tider som dessa så är jag din borg?
 

Scenen är full av män och det är fredsfest, men det radikala liknar mest en gammal patriarkal rest. Jag lär mig att krig är en våldtäkt, freden ett knull Någon viskar ”följ med mig hem, för socialismens skull. Ge freden en chans, en heteroromans, en tretaktad dans” - men jag avstår. Får då höra att könskamp visst är viktigt, men att jag borde softa, ta det försiktigt. Han säger ”var kamp har sin tid, var tid för sin strid. Freden är upplyst och så är jag. Jag kan stava till kvotering och svensk jämställdhetslag, men nu handlar det om mänskligheten inte om kön. Om feminister tjatar gör jag avbön”


lyrics written by MJMPropaganda (Adeniji, Svensson, Törnqvist), I. Olausson Klatil and M. Vikingsson

http://www.mjmpropaganda.com/mjmpropaganda.htmFinnland bättre än Sverige på jämställdhet?

"Därför behöver de inte heller revoltera mot sådana könsroller.
  Därför är den svenska feminism som stavas fi otänkbar i Finland. Den finska feminismen stavas Tarja Halonen. Den förenar män och kvinnor i respekt för kvinnors kompetens."

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,763607,00.html

Serie

http://www.projectkooky.com/erika/comics/racism/racism0.htm

Sharaf hjältar

Är modiga killar som arbetar mot hedersrelaterat våld . http://www.elektra.nu/db/artiklar/sharaf.htm

Synd att projektet bara riktar sig till invandrarkillar i förorter, det är ju som de flesta vet inte bara där som kvinnor misshandlas.

Projektledarna uttalar sig:
"De flesta svenskar tror sig leva i en demokrati. Men vår demokrati är inte fullständig så länge tiotusentals människor mitt ibland oss inte har tillgång till samma rättighetskatalog som etniska svenskar. Dessa människor förvägras rätten att bestämma över sina liv med hänvisning till religion, kultur eller tradition."
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,697848,00.html

Feminism måste tydligen vara generaliserande om etnicitet och kultur och spela på rasistiska synsätt för att få bidrag och finansiering. Kanske är det delvis ofrivilligt som projekten profilerar sig på detta sätt för att det är den enda utvägen för att få pengar?

en liten kärleksförklaring

till Xiomara, en bloggförälskelse. http://xiomara.wordpress.com/  Och för att rättfärdiga länkandet dit så kan det sägas att det finns bra länkar där och en bra konstruktiv debattanda om Gringo bland annat.

Intervju med Fereshteh Ahmadi Lewin

Hittade länken http://www.hertha.se/ på systrar. net. Kolla intervjun med Fereshteh Ahmadi Lewin i "Feministiskt förakt mot muslimska kvinnor" .

mycket snickelisnackesnack

Jag tycker att svenska män är bra på att snacka jämställdet, säga politiskt korrekta saker, säga "jamen det är väl klart jag är för jämställdhet". De är bra på att snacka, ja tom många svenska manliga feminister som är utmärkt bra på att snacka, så att de till och med ofta inte märker att de totalt glömt att lyssna på hur de som är underordnade upplever saker och ting. Svenska män är ju så överlägset bra, tycker de själva, tom på jämställdhet så de vet redan allting, inte behöver väl de lyssna på kvinnorna?

Så, vad har egentligen då förändrats? Inte undra på att inget ändras i statistiken, snarare tvärtom, att lönediskrimineringen emellan könen ökar osv...  Det är för mycket snickelisnackesnack och för lite blod, svett och tårar. Jag vill se svenska män gråta jämställdhet. I wanna see em in action, annars är det inget värt.

Rasismen i läroböckerna

Svenska Dagbladet lyfter fram den granskning av läroböckerna som visat på att allt inte står rätt till alls.

"15-årige Cemil Yildirim blir arg när han läser i samhällskunskapsboken att söner skulle anses som mer värda än döttrarna ”i många invandrargrupper”. Han tycker att det är helt galet."

Tycker att ungdomarna som Svd skriver om gör en mycket bra kritisk granskning av läroböckerna.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11498754.asp

Samtidigt blir ju resultatet av såna här rasistiska framställningar av fantasimonstren "invandrarna" att,som märks ovan, att det skapar ett självförsvar bland många som försvårar att någon form av antirasistiskt feministisk ifrågasättande kan äga rum.
Självklart förekommer det att döttrar ses som mindre värda bland "invandrare", precis som faktiskt verkligheten också ser ut bland många svenskar. Men i försvaret från den kollektiva beskyllningen försvinner alla möjligheter till feministiskt ifrågasättande. Alltså, att rasistiska kollektivistiska föreställningar föresvårar för feminismen som rörelse.

"En invandrarflicka kan
stötas ut ur familjegemenskapen om hon har svenska kompisar eller förälskar sig i en svensk kille
"
Puls, samhällskunskap

Som jag visat så gäller ju samma sak för många svenska flickor i svenska familjer om de börjar dejta en "invandrarkille".

"Sverige, som tidigare varit befolkningsmässigt homogent, utsätts nu för en stor invandring och därmed också för sociala påfrestningar."
Glerrups förlag, 2003

Folkvandringar är ingen nyhet, att människor emigrerat och migrerat är inget nytt. Det är direkt fel att mena att Sverige varit "befolkningsmässigt homogent". Hela förföljelserna av samer osynliggörs. Alla klasskonflikter, Hansan, ja det mesta, visar på att Sverige inte alls varit homogent. Det har alltid funnits olika grupperingar, olika särintressen med mera.

Och sen ordvalet, "utsätts för", som om det är en sjukdom eller ett angrepp. Och att invandringen skulle vara speciellt stor nu? De senaste åren har den minskat rejält, det är minskningen, genom den sk "harmoniseringen" som försvårar för människor att ens söka medborgarskap och asyl i Eu, som är trenden snarare.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11490311.aspDet är ju inte längre staten, om jag förstått min utbildningen på lärarhögskolan rätt, som ansvarar för att trycka läroböcker utan vem som helst med resurser kan sätta sig ner och trycka och skriva vad som helst. På ett sätt blir det alltså yttrandefrihet men samtidigt så blir det som nu att vad som helst kan helt okritiskt passera. Och det är problematiskt när läroboken inte visar på att det finns en mängd olika åsikter om hur saker och ting är i Sverige, och att det är olika politiska grupper i samhället som anser detta, utan när en politisk verklighet framställs som neutral och opolitiskt objektiv.

Som blivande So-lärare kommer jag fokusera på att lyfta fram de motsättningar som finns och öppna upp för kritisk debatt, den utslätande beskrivningen får eleverna från överallt annars . Att eleverna visst kan få läsa dylikt rasistisnack, men inte i en lärobok som nått objektivit utan där det hör hemma, på sverigedemokraternasa hemsida, och att de sedan får motargumenten och kritisk kan debattera det hela. För dylikt snack finns annars överallt ändå, och det som behövs är att också motargumenten och nyanseringarna får synas och höras.

bättre o bättre dag för dag

inte.  haha.. så roligt ska vi inte ha.
En ny bok om diskriminering av kvinnliga präster inom svenska kyrkan av Irma Irlinger:

"Irma Irlinger säger bland annat att problemet med diskriminering av kvinnliga präster har ökat sedan kyrkan skiljdes från staten år 2000 och kyrkan fick mer makt att sköta tjänstetillsättningar utan inblandning."
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=456186,00.htmlBoken är utgiven av Grafikbyrån AB i Luleå, och kan beställas därifrån. E-postadress: info@grafikbyran.se, telefon och fax: 0920-22 49 55.

En hjältegloria till Irma som själv finansierar boken och riskerar att gå med brakförlust.

Mossiga gamla fula stofiler. Go Irma.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6096949.asp


Pappa är gammal kvinnoprästmotståndare, när han ser om sånt här på tv skrockar han lite glatt och ler retfullt mot mig. O sen är han aktiv i kyrkorådet, om jag inte misstar mig. Feminismen i blodet alltså.


Lite senare: Hittade en blogg av en kvinnlig feministisk präst.  http://karinlangstromvinge.blogspot.com/2005/08/det-gr-ont-att-sl-huvudet-i-glastaket.html

Inled året med en workshop?


"Invandrade kvinnor är i dag den grupp i samhället som i störst utsträckning är sjukskrivna och förtidspensionerade."


http://www.arbetslivsinstitutet.se/kalendarium/Event.aspx?kalInfoID=404&ev=&orgID=56&verkOmrID
=
Inte säker på om alla kan komma som vill, men det är gratis att maila o fråga och gratis om man skulle få komma med.

18/1 2006

Om Invandrade kvinnors hälsa och arbetsvillkor
Stad: Stockholm
13:00 - 16:00
Antalet platser är begränsat varför föranmälan krävs. För mer information, detaljerade program och anmälan mejla till
storstadsmail@arbetslivsinstitutet.se.

dance and skills

Bra inslag på rapport! Svarta kvinnliga Hiphop dansare är trötta på bilden av den svarta kvinnan som pumpas ut, att folk tror att Hip Hop handlar om att "show your butt and tits". Om att det är en svår balansgång kvinnliga dansare tvingas ta, ibland måste de exploatera sina kroppar för att få uppmärksamhet och göra grejer som de helst skulle slippa. 
 
Nu gärna lite mer om synen på kvinnor i vita männens videos, som Metallicas, Franz Ferdinands.. m.m.

asiatiska brudar

Intressant text, med lite länkar som kanske funkar, om bland annat kick-as feministiska brudar som tröttnat på punk-anarko-killarna som i slutändan ändå inte är mycket bättre än brattsen, ur ett feministiskt perspektiv, som är kåta på asiatiska tjejer för att "deras ögon ser ut som fittor"......

http://www.sunnerdahl.org/m/texts/vvv42.html


Bra bra bra detta ska ja läsa när ja kommer hem till bredbandet igen..  latinas och chicana  feministas  http://chicanas.com/amigas.html    Vive la revolution, jao.

En tanke går ut till mitt hångel i Dublin, latina loca kallade hon sig i de få mail som vi orkade med att skicka till varandra innan vi tröttnade. Argentinsk överklass flicka som levde rövare. Det var drag i den flickan.  Hon hade gjort abort trots att det var förbjudet. Hennes mor hade till nöds tvingats klippa av en lock av hennes hår. För att ta reda på hur mycket dottern hade knarkat skickades locken till några kemister som kunde mäta halterna och därmed hennes antipatriarkala leverne långt tillbaka.  Eller så ljög hon ihop alltihop, spelar ingen roll, för bra var det. :)  Det var tider.

Svensk flyktingvåg till Usa?

Ni vet hon som det berättas om i Gömda, som flydde från Sverige till Usa eftersom svenska staten inte kunde garantera henne trygghet (!). Hon förföljdes av sin misshandlande man.  Hon har ju kommit ut med en egen bok nu och intervjuas i senaste tågtidningen Tur och Retur i samband med detta. Hon jämför bland annat förföljda kvinnors situation i Sverige och U.s.a.
Svensk polis och det svenska samhället i allmänhet får kritik, för att de misshandlande kvinnorna inte tas på allvar av den svenska polisen och när ett larm går ut kommer den amerikanska polisen mycket snabbare till undsättning. En misshandlad kvinna i Usa får också bättre stöd när hon gör anmälan, hon får en personlig kontaktperson med erfarenhet. I samhället behandlas mäns våld mot kvinnor som ett mycket större samhällsproblem, det tas på allvar, än det görs i Sverige. Hennes bedömning är alltså att misshandlade kvinnor har det mycket svårare i Sverige än Usa. Hon är inte heller den enda kvinnan som fått flyktingstatus i Usa pga att svenska staten inte skyddar sina kvinnliga medborgare tillräckligt. Läs intervjun om ni hamnar på ett tåg nånstans..

Recension av Sophie Scholl

Filmen Sophie Scholl baseras på en verklig historia om de studenter som försökte starta en revolution mot Hitler från universitetet i Mûnchen. Skådespeleriet är bra och Julia Jentsch som spelar Sophie Scholl har en lysande karisma.
Det är en sparsmakad film, långt ifrån de stora påkostade effekterna som gått att se i helgens storfilmer som Narnia och King Kong, men ändå fängslande. Det som är centralt i filmen är istället dialogen, en dialog som i stora delar är hämtad direkt från de protokoll som skrevs under rättegång och förhör med Sophie Scholl och hennes bror.  Och Sophie Scholls skarpa intellekt lyser i replikerna och dialogen, en fri tankes kraft, en av få som vågade tänka själva, hennes hjältinnemod. I det ödmjuka hjältinnemodet är de demokratiska och frihetliga idéerna större än det egna livet. 
Sophie Scholl hade som kvinna kanske kunnat komma lindrigare undan, att hon som kvinna enbart skulle tagit efter sin brors idéer, att hennes förvirrade kvinnohjärna inte visste bättre. Hennes största synd verkar stundtals varit att hon inte födde de ariska barnen, som var hennes uppgift som kvinna i nazityskland. Just därför är hennes motstånd och orubblighet desto mer beundransvärd.

Det är med orden som Scholl kämpade, det var med orden de vågade, och deras ord som vann. Och varenda liten lantortslolla som bara bryr sig om smink, skvaller och ytligheter borde se filmen och ta sig en funderare över vad de menar när de säger att de är opolitiska.