Musawah

Länkfynd och läsvärt

-
MuslimahSource är sida som tar upp många olika aspekter i en muslimsk kvinnas liv, personlig utveckling, moderskap, andlighet och Kvinnors rättigheter etc. Man är också modiga som diskuterar mäns våld och incest mot kvinnor, barn och män. I kommentarerna kan man märka de svårigheter som västvärldens islamofobi kan skapa kring att diskutera problem inom muslimska grupper, när resten av världen använder självkritik och kritiska röster innifrån muslimska gemenskaper för att motarbeta muslimer i stort. Dessa islamofoba krafter tjänar sedan ytterligare på tystnaden, i alla fall utåt sett, som de använder för att misstänkliggöra muslimer i kvinnofrågorna. Det blir en ond cirkel som hårdast drabbar de muslimska kvinnorna som utsätts för våld. Därför är det jättebra med detta muslimska initiativ, och andra:

- En bloggare som också vågar ta upp detta känsliga och svåra ämne är Organic Muslimah som skriver om sexuella trakasserier på arabiska, och på engelska. Hon har fått många kommentarer, bland annat från Anonym:

"came to the uk before this cousin of mine, now because of some family problems which i wont bore you with my gran & mum basically raised this boy as there in somalia and when he came to the uk too. anyways he never actually raped - iv never called that before- me again but anytime i was in a room alone he would came in and start kissing me and touching me. iv had other men who my family deemed pious religious men kiss me and touch me too but iv never even contemplated telling anyone. but i feel like it has really mess me up because now i can bear to be men period, like my mum recently got married and anytime her new husbands comes into the room i leave its not that hes tryed anything but i just cant do it."

- Baitul Salaam Network lyckas med det som självdör i backlash-Sverige, Im talking about Män som organiserar sig mot Mäns våld mot kvinnor, olika lovande Initiativ har ju tyvärr haft en benägenhet att rinna ut i sanden. 

  "We can take pride in our part as a catalyst in blazing a trail in stirring up the consciousness of our community and take pride in now having just over a dozen domestic violence awareness organizations and support groups that have started since our inception in 1997.  We can take pride as Muslim Men Against Domestic Violence (now three years old) begins to take steps toward organizing and standing on its own. "

- Asma Khalid ställer frågan om vad moderat och ortodox muslimskhet är

- Bloggen Inquisitive Muslimah med kritiska iakttagelser

- Muslimah Writers Alliance   

- WISE Womens Islamic Initiative in Spirituality and Equity  Deras vision är att:  "The Women's Islamic Initiative in Spirituality and Equity aims to address the current lack of women's participation in contemporary debates about the political, social, and religious concerns of Muslim women in the global community."

- Muslim Women´s League mot våld och för frid och harmoni i äktenskapet.

- Kvinnoerfarenhet av att leva som hemmafru med allt det kan innebära och att arbeta i Saudiarabien att läsa i bloggen Lifeofarabwoman

- Maryams.net/dervish är en  "Best Female Blog" skriven av Umm Yasmin som precis lagts på is, men man kan fortfarande läsa gamla inlägg om bland annat muslimsk feminism m.m. Som en undersökning från Melbourne med kvinnliga konvertiteter av vad de tycker är den perfekta miljön i Moskén. "In the dream mosque, there are no financial restraints, no cultural barriers and no gender issues with which to contend. "

 "so many Australian Muslim women I speak to, whether they were raised by Muslim parents, or embraced Islam at a later stage in their lives, are sick and tired of the second-class treatment we receive simply because we are women."

- Sisters In Islam skriver om Musawah, arabiska för jämlikhet, och spelet om makten.

"Evidently, the problem is not with Islam. It is with the position that men in authority take in order to preserve their privilege. Naturally, the easiest and most effective way to safeguard this position is to employ the divine sanctity of God's will. To conflate patriarchal laws and practices with Islam is nothing more than tactical power play."  

Zainah Anwar, Sisters In Islam


Lemans underliga val av seriös islamofobi-debattör

Jag har precis lagt märke till Jonathan Leman, och att han ofta framför intressanta funderingar, väcker debatt och ställer bra frågor i diskussionen kring rasism i allmänhet, kring den nutida antisemitismen, och dess olika möjliga uttryck. Men när han legitimerar nyliberala Johan Norbergs inblandning i islamofobidiskussionen och ger hans försök att försvara sin islamofobi utrymme och undslippa det granskande ögat, kan man inte se det som fungerande antirasism. Norberg som i en attack på muslimer i Expressen hävdat att muslimska invandrare har skulden och makten över klasssamhället och dess desperata uttryck etc.! Ja må säga det, snacka om att utmåla muslimer konspiratoriskt som några som styr Sverige. Snacka om att undergräva seriös kritik av ett islamofobiskt samhälle där muslimer underordnas, diskrimineras och trakasseras.

En som framfört så islamofobiska teorier kan ju omöjligt betraktas som en seriös eller neutral bedömare av en bok om islamofobi. Här kan man verkligen undra hur Lemans antirasistiska resonemang ser ut. Om Leman säger sig efterfråga en seriös analys av islamofobin och muslimers situation, hur kan man rimligtvis acceptera Norberg som en bedömare av detta, som någon som överhuvudtaget har legitimitet att yttra sig på området?  

I övrigt är Lemans påstående eller förhoppning om att antirasism inte skulle vara politisk, också mycket underligt. Vilket leder tillbaka till frågan om var acceptansen för Norberg kommer ifrån, som företrädare för den politiska tankesmedjan Timbro, som så tydligt och uppenbart positionerat sig och sin kritik långt ute på den nyliberala högerns extremkant, en synnerligen politisk offentlig person.

Men, alla kan göra fel, kanske har Leman bara missat Norbergs uppfattning om muslimers dominerande inflytande över (klass) samhället? Eller har Norberg bara en väldigt läsvärd "bra" blogg?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Och, jag är tyvärr inte förvånad över att ohälsa och självmordsförsöken ökar bland unga kvinnor. Undrar när tjejernas liv blir viktigare än den så urtrista ogrundade rädslan för genusforskning, feminister och könsmaktsteorier. Suck.

Fritzel män

Jo jag vet, varje man har inte låst in och våldtagit kvinnor. Men det hände här i vår lilla svenska småstad. En klasskamrat till min syster hade oturen att stöta på en svensk pojkvän som låste in henne i lägenheten, våldtog och torterade henne i 2-3 dagar. Tills hon äntligen lyckades fly. Är det inte det som skiljer Fritzel-fallet från många andra Kvinnomisshandelsfall, han lyckades bara hålla Kvinnan inlåst väldigt väldigt länge. Medan några andra hinner fly snabbt. Några ser till att befria sig efter en längre tids plågor. Och några blir mördade. Olika falla kvinnornas lottor.

Visst drabbar det alla kvinnor

Den liberala lobbyn som arbetar så hårt för att legalisera torsken och Köp av Sex, har de senaste dagarna gjort sig lustiga över tanken att legaliserat Sexköp skulle vara något som skulle kunna drabba kvinnor rent allmänt (i form av att prostitution kan liknas med ett kärnkraftverk som läcker  etc. där man valt att feltolka forskaren Jenny Westerstrand). Man har sin föreställning om den sexköpande mannen klar, en trevlig man som inte besvärar någon kvinna och som inte har några problem med sin kvinnosyn, och vars kvinnosyn begränsar sig till honom som individ och inte påverkar någon annan i omgivningen.

Hur blir det då, när många sexköpande män samlas på en och samma plats, vad händer? Vilken kultur skapas? Hur behandlas kvinnorna, eller i det här fallet, flickorna. I Aftonbladet beskriver Monika Keller vad som händer  i minisamhället på en Riga-färja:

"Så åker vi iväg, jag, min man, vår 13-åriga dotter och hennes kompis. Flickorna är som tjejer i den åldern och vill utforska på egen hand. Friheten varade dock inte länge. Redan efter middagen var många (män) berusade och uppvaktningen av våra unga flickor började.

Att vara flicka, kvinna, innebär att inse att rörelsefriheten i samhället är begränsad, och det gäller i allra högsta grad på Silja Lines Riga-färja. Tjejerna kunde inte röra sig ensamma utan tafsande händer och oanständiga förslag. De blev till sist så äcklade och rädda att de valde varandras sällskap i hytten i stället. Då slapp de tack och lov att se vad som utspelade sig senare under kvällen."

Prostitutionsförespråkarna pratar om att kvinnor måste bli fria att bestämma över sina kroppar - för dem är det att kvinnor tar betalt för sex, vad det innebär i praktiken ser vi exempel på på Rigafärjorna - alla kvinnor påverkas av prostitutionen, alla kvinnokroppar blir tillgängliga och möjliga att köpa i den låtgå-kultur som skapas bland männen, alla kvinnors rörelseutrymmen minskas betydligt. Dessutom tycker prostitutionsförespråkarna att det är egoistiskt och dumt av oss feminister som tänker på hur alla kvinnor påverkas, som vill skydda 13åriga flickor från tafsande män som ger dem förslag på förslag, och som vill veta hur det känns för dem att tvingas låsa in sig i hytterna. De enda vi ska lyssna på menar prostitutionsförespråkarna är ju de lyckliga hororna - de är de enda som kan förstå vad prostitution innebär.
 
Vad kan vi dra för slutsats? Ja, varför inte bara inse att det inte går att försvara prostitution som samhällsfenomen och torskens rätt att köpa, och samtidigt värna kvinnors frihet.


Anti-arabism

Söker man på Wikipedia på anti-arabism finner man viktig och intressant information.

Dilsas Mygg och Kameler

Dilsa Demirbag-Sten må ha vissa poänger i vad som kan tolkas som eller ifrågasättas för att vara antisemitism i olika sammanhang, också inom Vänstern. Men problemet är ju när hennes väldigt dömande analytiskhet med ovilja att ens beakta någon annan förståelse, som i de fall det ofta gäller gränsfrågor är extremt okonstruktiv och gör att det inte kan finnas utrymme för reflektion utan bara en självförsvarsställning, och av någon underlig anledning inte omfattar hennes egna plumpa islamofoba uttalanden. Som när hon använder burkinin som ett sätt för att skapa en association med muslimskhet som något negativt, som förtal. Hänvisningen till burkini-grejen är annars helt ologisk, så den måste fylla en kulturell mening. Vill Dilsa att Salam Abu-Iseifan  ska skämmas för att ha lanserat burkinin, tillsammans med sin syster Lama? Varför är det relevant att ta upp i diskussionen? Ska Salam skämmas för att hon är muslim? Ska muslimska kvinnor som vill ha burkini skämmas?

Dilsa försöker spela på just den kulturella signal om den Moderna Västerländska Kvinnan som Paulina de los Reyes tar upp i nyaste Bang-numret, som ingår i Israels mediedramaturgiska strategi: vi ska förstå att någon som är med och marknadsför en burkini per automatik måste vara en medeltidskvinna, ett muslimskt hot mot alla Västerländska Moderna Vita kvinnor. Av bara farten hjälper Dilsa till att återigen kasta in Kvinnokroppen i centrum för krigsskådeplatsen.

Frågan är inte alltid om något är eller inte är antisemitiskt eller islamofobiskt. De som förstår sig på antirasism, inser att rasismens omfattning kräver att man gör konstruktiva bedömningar för sitt handlande, utgångspunkten kan inte vara att alltid sila mygg och svälja kameler. Och speciellt inte inom ett hetsprogram som Debatt. Eller som i Dilsas fall, svälja islamofobiska kameler och sila antisemitiska mygg. Och utmåla den grupp som har minst antisemitism enligt statistiska undersökningar, Vänstern, som det stora problemet. Det kan aldrig vara ett konstruktivt sätt att närma sig rasism som problem, och mycket riktigt ökar all sorts rasism i Sverige, som jag menar, till följd av dylika prioteringar, som värderar olika gruppers rasism enligt skilda oproportioneliga måttstockar. Tyvärr finns det antisemitiska föreställningar hos vissa som demonstrerar mot Israels politik. Men jag vet också folkpartistiska politiker som deltagit i Israelvännernas fester, i demonstrationer för Israels politik och hållit tal, utan problem!, som använt sig av rasbiologiska föresatser för att ifrågasätta muslimers reproduktion (att muslimer ska få skaffa barn) i sin politiska profilering! Retro-rashygien. Hur kan det i tystnad accepteras av Israelvännerna och högern?

Appropå feministpristagaren-Jenny W:s kommentar.

Bang: Gaza

Bang en av Sveriges feministiska ledstjärnor börjar infria löftet om antirasismen.

En fråga som är central för många muslimska feminister är den om Gaza, men det är en fråga som också engagerar ickemuslimska feminister. Feministen Paulina de los Reyes skriver om rasismen från Israel gentemot palestinierna i Gaza, om hur människoliv kan värderas så olika, och gör en intressant genusbetraktelse över mediespelet Israel för med utgångspunkt i Västvärldens fördomar om och identifiering med hur en modern Västkvinna är, den roll Israels engelskspråkiga  kvinnliga militärchefer spelar. Om att fler feminister måste ta ställning.

Man kan läsa om vad IFFI Internationella föreningen för flykting- och invandrarkvinnor (
RIFFI är Riksförbundet) gjort för den Svenska kvinnohistorien. Antyder detta att en ny mer mogen bredare feminism, som inte hela tiden försöker vara käckt "medelklass-sexig" rätt , vinner terräng - kan man hoppas?

Kul eftersom jag nu också flera gånger gått och sneglat på den där lappen på Bibblan: Vad tusan är  IFFI? Oj nu ska dom ha nått medlemsmöte! Ska jag höra av mig? Kanske ickemedlemmar också kan få komma och kolla vad det är?

Allt i nyaste numret av Bang. Köp el läs på bibblan.

Manliga majoriteters perspektiv

Jag väljer att länka till en tankeväckande text av Professor Wadud på Internationella Kvinnodagen. Professor Wadud lyfter fram frågan om att en manlig majoritet påverkar tolkningen och utformningen. Även om den muslimska historien har varit fylld med framstående kvinnor i religiösa positioner är  det en spännande fråga värd att fundera över, har de varit tillräckligt många i förhållande till männen? Och om kvinnor förr haft mycket utrymme, hur stort utrymme får de idag? Vad har det för relevans för Sverige idag?
 
Utgångspunkten att en manlig eller kvinnlig majoritet, eller en blandad grupp, har betydelse för värderingarna och politiken som skapas har stöd i vetenskapen, det är inte svårt att se att det har varit en faktor att räkna med i samhällsutvecklingen. I Sverige har länge vissa frågor lyfts fram som exempelvis Kvinnofrågor, som vård och omsorg, och de har tenderat att få mindre resurser och hamna utanför diskussioner och beslutsfattande när majoriteten har varit män. Ur ett svenskt perspektiv så visar också de stora folkomröstningarna om EMU och kärnkraften, att mäns och kvinnors åsikter skiljt sig mycket åt. Kvinnorörelsen har traditionellt varit engagerad i t.ex. nykterhetsrörelsen, fredsfrågor, mot slaveriet och i att lyfta fram mäns våld mot kvinnor. På den politiska skalan är det oftast män som röstar på rasistiska, nationalistiska och högerextrema konservativa grupper, medan kvinnorna dominerar den vänstra sidan. Ser man till kommunernas insatser mot mäns våld mot kvinnor finns ett tydligt samband mellan antalet kvinnliga politiker och antalet insatser som görs, ju fler kvinnor desto fler insatser görs mot våldet (SOU 2005:66 "Makt att forma samhället och sitt eget liv", s. 75). Samtidigt finns en inställning inom myndigheterna som skiljer sig beroende på om det  är kvinno- och mansgrupper/jourer/kriscentrum, kvinnogrupper ses som politiska medan mansjourer och mansgrupper istället betraktas som ett neutralt välbehövligt tillskott.  

Så visst har kön betydelse för vad som sägs och görs.

Men på samma vis som forskning från Usa visat att motstånd och kritik av rasism  från en ensam Svart man i en grupp där majoriteten är Vita sällan är lönsamt, pga det motstånd och brist på insikt som finns inom den Vita majoritetsgruppen, så räcker det inte med en enstaka kvinna här och där. Själva mängden kvinnor, förhållandet mellan majoritet och minoritet, har också betydelse för vad som får och kan sägas. Och om de sållas ut av männen för att säga samma sak som den manliga majoriteten.

I den nuvarande borgerliga mansdominerade regeringen är det därför kanske inte heller så underligt att den politik som förs är manspolitik som bryter mot FN:s resolutioner, som när man struntar i kvinnliga perspektiv på konflikter och kriser:

"Organisationen Kvinna till kvinna har genom sin generalsekreterare Lena Ag redovisat att den svenske utrikesministern Carl Bildt fullständigt struntar i resolution 1 325 och den verklighet som resolutionen utgår från (DN Debatt 24/5). I Bildts tal, pressmeddelanden och blogg finns inga kvinnor. När Bildt reser till vissa konfliktregioner träffar han inga representanter för kvinnoorganisationer utan endast företrädare för den manliga makteliten.  /.../

Statsministern har vid olika tillfällen gjort uttalanden som visar att han inte tillmäter jämställdhetsfrågan någon större betydelse. Inför regeringsbildningen 2006 uttalade Fredrik Reinfeldt att en jämn fördelning av kvinnor och män i regeringen inte var av avgörande betydelse utan att det var kompetens som gällde. Ett klassiskt manligt förhållningssätt som också ledde till en manlig majoritet. Budskapet är att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor för att besätta hälften av statsrådsposterna."

Och det spelar ingen roll om regeringen försöker vinna poänger med att ta in lite kvinnliga alibin "med stor kompetens" till valet 2010, som moderaterna påpekar i pressmedelandet i radion. För Fredrik Reinfeldt med sin inställning är väl kvar?

Kvinnlig kompetens inom moderaterna innebär att vara som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, dvs göra så lite som möjligt och inget för att ifrågasätta män som Carl Bildt när de bryter mot FN resolutioner och osynliggör kvinnors kompetens.

Överhuvudtaget hur moderaterna så ivrigt understryker att det ska vara kvinnor som "har kompetens" som ska tas in, som att någon inom moderaterna måste tystas som är väldigt avigt inställd till kvinnorepresentation, en uppfattning om att den kvinnliga befolkningen till stort saknar kompetens och därför ser en "kvotering" som ett hot om att kompetensen ska falla. Ja kanske inom moderaterna är det något som ständigt måste påpekas att Kvinnor Kan, det är väl i det ceklet dom befinner sig nu när man kom på det här med "Varannan damernas", ett och ett halvt decennium efter sossarna. Moderna nya moderaterna, som vill sålla fram s.k. "kompetens" också vid Varannan damernas på vallappen.

Arena

Det här är ju lite sent att tipsa om, men strunt samma. I tidningen Arena 2009 -1 finns väldigt intressanta enkätsvar med 22 kända feminister om synen på feminismen idag, ungefär.  Kolla bibblan.

Devrim Mavi skriver bland annat om
Nationalmoderaterna.  Och jag tror det är Mulinari som skriver så väldigt bra om nyliberalerna och högeregeringen som låtsasanammat feminismen på vissa områden: bara hedersvåld.


8:e mars.. was up?

Ja, vad händer?! Själv så vet jag inte vad jag ska göra, fick nyss veta att det lokala initiativet tyvärr ställdes in i år, och även om det inte varit speciellt glamour, organiserat, så mycket nytt och fräscht intellektuellt stimulerande tidigare - lite gamla bokbord och fikatanter som sitter och är svåra och pandabrudar som är lika svåra dom, så fyller den Internationella Kvinnodagen en plats i mitt hjärta och man har ändå fått ut nått av att bara lulla runt och titta lite misstänksamt på varandra. 

Har scrollat lite själv, men tipsa gärna..

I Stockholm är det
feministfestival där Invandrarkvinnors kamp för rättigheter i Sverige & hemländer, antirasism m.m. diskuteras. Svenska-Latinamerikanska  Svalorna har tema Hiv & Aids& Jämställdhet

Kvinna till Kvinna föreslår en paneldiskussion:   

 8 mars The Role of Women in Fragile States - Victims or Nation-Builders?
Media images often portray women as victims of conflicts rather than as valuable resources. In fact, as fragile states move towards stability, a lesser-known story is emerging: the vital role played by women in the reconstruction of their societies. As workers, farmers, mothers and politicians they can and often do play key roles ranging from demanding peaceful conditions to helping negotiate solutions, from ensuring the availability of food supplies to nurturing the next generation.

The panel discussion will feature the following speakers:
Lena Ag, Secretary General of "Kvinna till Kvinna"
Alexandra Volkoff, Ambassador of Canada to Sweden
Lena Hjelm-Wahlén, Chairperson of the Swedish Afghanistan Committee

Date : Sunday, March 8
Time : 15.30.00-16.30
Location: ABF-huset, Sveavägen 41 Institute of International Affairs


Vänsterpartiet ordnar saker i Göteborg liksom Feministiska Föräldrar

I Uppsala föreläser Paulina de los Reyes om finanskris, och kommunens mångfaldsstrateg Hooshang Bazrafshan informerar etc.  Och så har Amnesty filmfestival

I Malmö: Kvinnors rättigheter har inga gränser .

Karlstad har Festival för Systerskap med Radical Cheerleading, Kajsa Grytt etc.

Berit Ås är i Sundsvall


ABF
ordnar också en massa grejer på småorter som Mjölby, Boden, Västervik, Ludvika och Smedjebacken, Falun

I Mölndal har Sharafs hjältinnor utställning bland annat.

I Vindelns kommun är det föreläsning om härskartekniker

Men Gnarp har nog programmet som slår allt, sminkning och Blondinbella..

Kvinnliga länkar

Kvinnor som svenska feminister pratar alldeles för lite om och för lite med, kvinnorna i invandrarföreningarna som stärker kvinnor. Feminister kan bli bättre på att söka sig till dessa föreningar, bjuda in och bjuda till. Nya Bang-redaktionen ville visst få med invandrarkvinnoföreningarna, om det har hänt har jag missat det, gör man såna utåtriktade reportage och frågar?

Ibland tycker jag om att bara läsa om att dom finns,
nånstans därute i allmänheten och gör gott. Att det händer bra saker som jag inte fått veta om, att det finns bra människor jag aldrig mött. En liten injektion hopp. Så jag samlar lite länkar och modelerar lite i min omvärldsperception.

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Via Somaliska Kvinnoföreningen hittar jag en intressant text om kvinnlig könsstympning.

Läs om Arabiska kvinnoföreningen* och Dalala Abdelgani, Nora Al-Mauly och tjejgrupperna

Farzaneh Pashakhanlou, och Iranska kvinnoföreningar

Internationella kvinnoföreningen , och Internationella Qvinnoföreningen Karlstad

Romska kvinnoforum

Internationella Kvinnoförbundet

Bosnien och Hercigovinas Kvinnoriksförbund  

*  Klistra in länken i fönstret och öppna: minheder.nu/Arabiska%20kvinnoforeningen%20med%20projektet.doc