Om Svt Debatt: Rasismen på Södertälje Sjukhus

Blev riktigt upprörd när jag lyssnade på Debatt nyss.

Invandrare utsätts för livsfara och livsviktig vård uteblir eller försenas, invandrare trakasseras och hånas, genom att medvetet undanhålla smärtstillande medel utsätts invandrare för fysiska smärtor som lätt kan undvikas - kan man kalla det för tortyr?

"Man blir så stressad pressad så man säger saker man inte menar", säger ett landstingsråd för Vänsterpartiet. Det här är en ovidkommande inställning inför problemet. Det intressanta är inte vad man inte menar, utan effekten. Se ovan.

"Det har inte inkommit avvikelserapporter säger Chefen, som en invändning för att fortsatt inte göra något. "Jag kan inte anklaga någon för rasism anonymt. ". Tonvikten läggs på anklagelsen, inte på den vanvård som drabbar invandrarna. Vad kan en avvikelserapport tillföra, hur ska någon förstå att det är en avvikelserapport som behövs, när beteendet inte är en avvikelse utan vardag, vardagsrasism?

Södertälje Chefs krav på att personer ensamma ickeanonymt ska kritisera överordnade och grupper visar på den totala inkompetens som finns inför rasismen -  som en maktstruktur och mobbingprocess där makt och status används för att spela ut individer och invandrare som grupp, och omöjliggöra kritik. I vilket mobbingärende läggs ansvaret och skulden på den som rapporterar om mobbingen? Hur kan de stå ut, undrar Peter Magnusson, om invandrare som är anställda. Ja, de har inget val, om de ska kunna vara anställda. Vad händer med den invandrare som öppet vågar ifrågasätta rasistiska kommentarer, och som kanske inte är begåvad med en enorm social kompetens och utstrålning som kan charma även minihitler? Vad händer om en svensk vågar säga emot?

"Du ska veta att Peter Magnusson är helt rökt på avdelningen" är kommentaren från Informationschefen. Peter har utpekat mobbaren, rasisterna, och nu vänds det mot honom.

När Chefer, landstingsråd i kommunen och omgivningen har denna inställning och ger sådana svar på problemet visar det att det just inte handlar om enskilda tillfällen, att det inte är en kultur begränsad exempelvis till bara en liten del av nattpersonalen. Deras agerande är just en del av den rasistiska kulturen, som leder till att inget sker för att effektivt motverka rasismen, och därför blir en del av den.

Det är intressant att det inte är från arbetarklassen, utan från universitet och högskoleutbildade sjuksköterskor som den aggressivaste konfrontativa rasismen kommer, och genom en aktiv handlingsförlamning legitimeras av chefer och landstingsråd. Det visar att det är en myt att rasism är något vulgärt som kommer från arbetarklassen.

Tänk om Sabuni kunde tyckt det här hade varit extremism viktig nog att hålla presskonferens om istället? Men det beror ju på vilken sida om taggtråden man befinner sig såklart.

Senast in, det finns fundamentalism inom Islam

Alternativ rubrik: Invandrarungdomarna tar livet av sig allt oftare

Såg ni kanske
aktuellt nyss kl 21?

Mohammed Omar och någon från Försvarets övervakningsanstalt (namn minns jag ej) diskuterade Rosengård och fundamentalism. Självklart tycker jag att det ska finnas seriös forskning om fundamentalism som utnyttjar svaga och utsatta grupper, alltså inte minst för deras egen skull. Men försvarets övervakningsanstalt har med stöd av regeringen bestämt att fundamentalism som finns i just Rosengård är särdeles intressant. Det går ju inte annat än att instämma med Muhammed Omar om att det måste ses som diskriminering när dock bara arbetarklass och invandrare utsätts för granskning, övervakning och spionage, precis som han påpekar att det finns fundamentalism i andra samhällsklasser. När kommer Försvarets rapport och utspel om nazistisk fundamentalism i samhällets toppskikt? Sverige har t. ex inte på långa vägar gjort upp med sitt ickeneutrala förflutna under andra världskriget och det starka nazistiska inflytande som fanns vid denna tid. Även om jag inte skriver under på att sionisterna styr Sverige, som man kan ana hintar om hos Omar (?), så är det självklart inte orimligt eller underligt att en granskning/spionage kring sionistisk fundamentalistisk verksamhet skulle kunna efterfrågas, om denna typ av granskning av fundamentalism nu ska förekomma. Det kan såklart behövas inom alla religionsinriktningar, nazismskandalen i katolska kyrkan visar inte minst på detta.

Frågan är om liberalerna kommer reagera på denna typ av diskriminerande granskning som ett hot mot yttrandefriheten, trots att den ju nu specifikt och enbart drabbar Rosengårdsbor? Om människor inte vågar prata alls utan ska börja betrakta alla som angivare så måste det ju ses som ett hot mot yttrandefriheten. Tveksamt då det ju från liberalt håll sedan tidigare kommit förslag om att man ska sätta Säpo på muslimska skolbarn. Det ger onekligen muslimska fundamentalistiska krafter mer luft under vingarna att ifrågasätta yttrandefrihet när de så tydligt visas från makthavare, dvs liberalerna, att yttrandefriheten uppenbarligen enbart ska få verka inom vissa samhällsskikt, medan det inom andra ska råda Storebrorsmentalitet. Det som brukas kallas för dubbelmoral. Försvarets hets genom att utpeka vissa områden och samhällsgrupper på detta sätt får alltså farliga konsekvenser, fundamentalistiska krafter ges bara nya paranoida "bevis" de inte är sena att utnyttja för det de talar om. De människor de lever på görs bara mer desperata, isolerade och inneslutna i den fundamentalistiska kretsen. Det som skulle behövas är just mer kommunikation, inte åsiktstvång!

I enlighet med en ensidig islamofobisk mall kom självklart den påtvingade slöjan upp på ett sedvanligt hetsframkallande oseriöst sätt. Absolut, det finns flickor och kvinnor som tvingas bära slöja, och det finns mycket som finns att säga om hur fel och kränkande detta är för dessa människor som får lära sig att Islam är tvångets och männens religion, och hur sorgligt det måste vara för andra troende muslimer att veta att utövningen av "Islam" görs falsk genom att kvinnor som tvingas bära slöjan görs falska inför religionen. Hur tro och andlighet ersätts med tvång, avsmak och falskhet. Det måste absolut tas på allvar och är inget som ska viftas bort som ett för litet problem, det hänger alltid samman med ett större kvinnohat/kvinnoförtryck. Där tycker jag Muhammed Omar kunde passat på att hellre en gång för mycket tydligt visa sitt avståndstagande. Å andra sidan befann han sig i en pressad situation, då en ren försvarsställning är lätt att inta där det blir svårt att ta till sig någon som helst kritik (sjukt nog indirekt som representant för alla muslimer), och han har vid andra tillfällen visat att det är något han tar avstånd från.

Lite uppdatering: "Ultraradikala" islamister som tillhör källarmoskéer upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras", skall forskarna Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos ha skrivit i sin rapport efter djupintervjuer med 30 personer inom skola, socialtjänst, närpolis och ungdomsarbete i Rosengård. Om det är så är det självklart ett problem, precis som påtryckningar/trakasserier på kvinnorna från annat håll. Men är det seriös forskning som visar på detta är det också konstigt att den presenteras så oseriöst som skedde.

Det var också viktigt det Omar påpekade om att slöjan inte bara tvingas på utan att det också finns påtryckningar och tvång från det andra hållet, män som tvingar sina fruar att ta av slöjan. Det är två sidor av samma mynt. I en intervjustudie berättar en flicka om påtryckningar och ifrågasättande från föräldrarna när hon ville använda slöjan, de undrade om hon inte kunde vänta med det. Och precis som Omar säger och som också finns belagt i forskning finns det stora påtryckningar från en svensk allmänhet på de muslimska kvinnor som vill använda slöjan, både i form av ett mycket utbrett ogillande, nära 50 % om jag inte minns fel, som diskriminering på arbetsmarknad och på fritiden, och i form av direkta angrepp: fysiska och verbala på slöjbärande kvinnor. Många muslimska kvinnor upplever slöjan som något självvalt och positivt: som ett sätt att fördjupa sin andlighet, som ett vardagsplagg de skulle känna sig nakna utan, som ett skydd mot utseende/skönhetsfixering mot kvinnor i samhället, osv.

Det skulle med all säkerhet också komma fram i djupintervjuer med muslimska kvinnor i området om forskarna och Försvaret brytt sig om att ta reda på och lyfta fram detta, hela sanningen kommer inte fram genom att enbart göra intervjuer med utomstående, som poliser, och som vanligt strunta i att prata med de muslimska kvinnorna. Få individer säger Sabuni.
"Rapporten bygger på anekdotiska belägg" säger Aje Carlbom som forskar på extremism och Rosengård.

Ska slöjan diskuteras igen måste alla dessa sidor tas upp, och det är synnerligen oseriöst och farligt att som Försvarsmannen i Aktuellt slänga in det hursomhelst. Man kan rentav börja ifrågasätta om det finns ett rasistiska syfte om man ska vara lite konspiratorisk, för en man i hans ställning borde ju vara så väl insatt i de frågor han diskuterar att han inte kan begå sådana misstag och vara så ansvarslös? Om syftet inte är rasistiskt så kan ändå effekten av ett sådant agerande betraktas som det, och med det följer ansvar, speciellt när man har en sådan samhällsställning.

Det som var bra var hur Malmös man, socialdemokrat, hann inte uppfatta namnet tyvärr och har inte tid med googling, påpekade att det faktiskt också finns starka positiva krafter inom islamiska och muslimska grupperingar i Malmö och Rosengård som måste framhållas.

Slutligen, är det så konstigt om det finns Invandrare som dras till fundamentalism, som erbjuder dem trygghet och för enkla svar på världens så komplicerade fantastiska mysterier, i ett område som Rosengård, som fattigt arbetarklassområde som ständigt stigmatiseras? Det som framställs som extremismen är att det finns invandrare som säger sig "hata Sverige". Är hat så underligt med tanke på hur många Invandrare och Invandrarungdomar mår pga den rasism de upplever i samhället, när självmorden ökar mest bland Invandrarungdomar trots att självmorden minskar bland den Svenska befolkningen, läs denna alarmerande forskning? Är det så underligt att de som upplever så mycket att de hatas och föraktas eller bara helt enkelt trycks ner också själva kan hata? Är det så underligt att man kan börja hata om man möts av sånt här "man borde släppa en bomb på assyriska fotbollsstadion"? Ett slag på döende sjuka människor från personalen. Underskötaren Peter Magnusson har enormt civilkurage och mod som vågar säga ifrån i Tv, och visar på antirasismen som finns i den svenska arbetarklassen. Missa inte nästa Debatt nu.
 
Om Försvarsmannen vill ta tag i det faktum att det kan finnas Invandrare som hatar Sverige, att det visar på att något är fel, så kanske han snarare borde börja granska och studera resten av samhället, den stora stora styrande samhällsmajoriteten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uppdatering 2.Och nu kommer kritiken från forskarna om Rapportens ovetenskapliga anspråk.. Vilken överraskning.
Uppdatering 3. Och nu har källmaterialet, dvs intervjuerna, till rapporten förstörts så att det inte kan granskas av andra forskare.


Kul i vår

Jippi äntligen har Mia och Klara börjat igen, första avsnittet avklarat och dom står sig BRA, är helt underbara till och med. Än finns det mycket att mjölka ur de härliga karaktärerna de skapat. Åh Gulletussan. Helt underbar diskussion över Kaffet där mellan Gulltussan och Viveka Andebratt "Res dig människa!". Viveka kanske ändå växer i längden, man förstår var hon kommer ifrån. Gillar också skarpt den nya med Hundmästarinnan Görel, det perfekta namnvalet och den perfekta täckvästen. Och träffsäkra flashbacks till vårdjobbet genom Tabita och vårdgivaren Jeanette. Härligt, och många avsnitt är det kvar.

Annars just nu spelas Etnoporr på Riksteatern av  America Vera-Zavala. Och lite längre fram blir det Humorafton med Nour El-Refai och Vera Vitali. För att inte tala om att jag är sugen på PJ Harvey-konserten i maj på Nalen, glöm Bobban, Uffe och Brucean. Tyvärr är jag bortrest precis när PJ spelar, solobadresan fixade vi idag. Men som sagt, det finns ju mycket annat och nått för alla.

Snart är också Vårfågeln här 

Skägglös kompetens

En liten intervju med skägglös kompetens.
http://www.metro.se/se/article/2007/04/11/19/5643-45/index.xml

Så ska jag väl kunna få ihop nått längre inlägg längre fram.

Sverige-Egypten

Dagens leende här ..

"... Efter 14 dagar åkte jag tillbaka till Sverige och fick berätta hela nyheten för min pappa som då höll på att få dåndimpen. Alla olyckskorpar började kraxa...."han är muslim, han är arab, han kommer att börja slå dig, du måste gå klädd i slöja, han kommer att låsa in dig, om ni får barn kommer han att ta barnet och åka tillbaka till sitt hemland osv osv"


Inget av detta har fortfarande hänt, och kommer inte att hända heller,,,inshallah (ibland använder jag det också, men när det passar in) Annars kan jag ge en liten språklektion av vad Inshallah betyder. Direkt översatt betyder det "om Gud vill", men när en arab säger det kan det också betyda, "kanske", eventuellt, om jag orkar, om jag har lust, om inget annat dyker upp, det är också ett effektivt sätt att sätta stopp på en diskussion...ngn insisterar på att den vill ngt, den andre svarar "inshallah" så är diskussionen ur världen. ..."


En judisk blogg om islamofobin i Israel

Så, tillbaka från utlandet och flängaöverallt förstår jag äntligen mer av rapporterna om situationen Israel-Palestina som visats under hela julhelgen på en lite för snabb och komplicerad polska. Deprimerad hör jag om tusentalet dödade och skadade palestinier, många civila, och ett drastiskt mindre antal på den Israeliska sidan. Sveriges Muslimska Råd skriver:


"Sveriges Muslimska Råd fördömer bombningar av civila och uppmanar alla goda krafter, att verka för att stoppa den senaste upptrappningen av våld i Mellanöstern. Vi uppmanar parterna till att avbryta militära aktioner och att man uppnår en ny vapenvila snarast möjligt för att möjliggöra medicinsk och humanitär hjälp till palestinska offer av bombningarna."


Jag inbillar mig inte att det finns bara ett enda neutralt sätt att beskriva situationen, eller att jag kan göra detta, och jag vill inte att denna blogg ska fastna i diskussionen Israel-Palestina konflikt och ockupation, som redan så många andra skriver om. Det finns tillräckligt att skriva om den svenska rasismen som är minst lika viktigt. Men det finns frågor också jag vill ställa nu. Hur kan detta  vara ett rimligt avvägt självförsvar från Israels sida? Hur olika kan man värdera människoliv, och fortfarande vara demokratisk? En fin religiös dröm om ett land och folk, och en kamp för en egen trygg etniskreligiös identitet blir fundamentalism när den tappar så mycket av respekten för människoliv och när den ser emellan fingrarna med rasismen mot muslimerna. Äntligen/förhoppningsvis skall FN gå till grunden med Israels handlingar. Mycket tackvare internet och bloggarna som splittrar den ensidiga propagandistiska bild som ett välmående Israel kan förmedla via supermedietränade representanter när journalisterna inte tillåts närvara och övervaka bombningarna och beskjutningen av Palestina.

Appropå just det vill jag lyfta fram en judisk blogg Jewschool jag hittade för några månader sedan, som ger en annan version än den officiella israeliska. Precis som denne bloggare är jag övertygad om att den religiösa/kulturella fundamentalismen, från både israeliskjudiska och islamistiska grupperingar, bara gynnas av våldsanvändningen. Och som vanligt drabbar fundamentalismen, större spridning av vapen och legitimerad våldsanvändning kvinnor och barn hårdast. 

För några månaders sedan diskuterade bloggen Jewschool den spridda Pew-rapporten som lyfte fram ökningen av både antisemitism och islamofobin i världen, och sambandet mellan rasismerna.   "There is a clear relationship between anti-Jewish and anti-Muslim attitudes," the report said. "(Those) that view Jews unfavourably also tend to see Muslims in a negative light." länk.  Han nämner också situationen i Sverige:


"Jews, Muslims, Hated in Europe Poll Says

by Diaspora Mentality · Sunday, September 21st, 2008

Negative attitudes against both Jews and Muslims have worsened lately in Europe, according to a recent world-wide survey that made the rounds in the news this past week.

Having grown up in Europe (Sweden) and being that my family still lives there and I visit often, none of this surprises me.

Let me start by saying that I am by no means trying to deny the fact that a lot of anti-Jewish sentiment in Europe comes from Muslim communities (and vice-versa, as we all well know). But, prejudice is not a zero-sum game, two wrongs do not make a right.


I often hear American and Israeli Jews bemoan the influx of Muslims in Europe. It drives me up the wall when I hear Jews talking about how "scary" Europe's new large communities of Muslims are. Obviously blanket statements about any group are never good. But such talk like also shows a total lack of understanding of the topography of prejudice in Europe.


Jews - even those of us who are born in Europe and hold European passports - are just as weird and foreign to the majority of Europeans as Muslims are. This is especially true in northern Europe where someone who is darker than the average German or Swede (as many Jews are) is immediately pegged as a foreigner.

The very same right-wing parties and individuals in Europe that talk about ousting Muslim immigrants often hate Jews even more. In fact some on the extreme right have been known to work with anti-Jewish Islamists. If Jews, American or otherwise, fuel Islamophobic flames unthinkingly we are only contributing to a fire that will ultimately burn European Jews too. "

I Pew-rapporten framkommer att islamofobin är större än antisemitismen. Båda är på frammarsch i Europa. Pew-apporten konstaterar dock också att antisemitism är stor i länderna runt Israel. En utmaning för muslimska grupper att ta itu med! Något jag däremot saknar, och förvånas över, är att rapporten inte samtidigt redogör för islamofobins utbredning i Israel. Det ges heller ingen förklaring till varför Israel inte tas med i statistiken över antisemitism och islamofobi i världen. Det är inte för långsökt att utgå från att som bloggen Jewschool ger exempel på, att rasism också finns i Israel. Att bara rasismens utbredning i Israels grannländer redovisas framställer det som att rasism enbart finns bland muslimska palestiner och deras muslimska grannar, bara denna ensidiga vinkling i sig kan ju uppfattas som islamofobi. Kunskap om islamofobins utbredning i Israel är också viktig för omvärlden! Inte minst för att förstå hur staten Israel prioriterar och agerar i Palestina idag.