Friheten?

Jag råkade återigen stöta på denna välkända bild och den var så intressant för jag tycker den så tydligt visar på de kulturella föreställningar som finns kring Kvinnan i "Väst", säkert har andra redan funderat kring detta men hursomhelst. En bild som senast ikväll analyserades p åtv, och som de flesta sett så många gånger förr i skolböckerna inte minst. Bilden föreställer arbetare som strider jämsides med adelsmän (mannen i hög hatt) under nationalismens fana (förtigandet av konflikten mellan klasser är grunden för nationalismprojektet), och i mitten av blickfånget den gudinnaliknande Kvinnan. Vad lär då oss denna västliga hyllning av nationalismen och "bild av friheten"?

E. Delacroix - Die Freiheit führt das Volk an
"Friheten på barrikaderna"  målad 1830 av Eugène Delacroix

Den kända målningen av Delacroix visar hur Väst politiserar och skapar Kvinnan som den ultimata symbolen och därav mittpunkten för konflikter, kvinnan vars gudomligt rena heder kan leda en politisk rörelse men som också gör att skändningen av kvinnan blir detsamma som att skända ett land, eller en familj osv, en kulturell laddning som så många kvinnor sedan i krig och konflikter fått lida bittert för. Det är alltså en fullt rimlig fråga att ställa om inte "Väst" med detta agerande, genom att skapa denna Kvinna, spridit och sprider, en kvinnosyn till andra kulturer som skapar ett hårdare kvinnoförtryck i de länder det koloniserat och försöker globalisera. Den makt över kulturen som Väst besitter skall inte underskattas, den kvinnobild som väst spridit har tyvärr påverkat även de kulturer som valt att ställa sig i opposition till Väst. Väst har med sin dominans lyckats manipulera och tvinga även de mest avståndstagande till att lägga allt större fokus på Kvinnan som den viktigaste symbolen: för kulturen, nationen och religionen, till alla kvinnors nackdel.

Något som denna bild också troligen varit avgörande för är den uppfattning om avkläddhet som Friheten som fått sådant genomslag i Väst idag, som bidrar till den nedlåtande attityden till beslöjade muslimska kvinnor. Det finns de som påstår att bröstet är blottat av en annan anledning än en erotisk laddning. Detta trots att Delacroix är en målare som så ofta under sin karriär målat nakna just kuvade kvinnor, nakna kvinnor i krigssammanhang som män våldför sig på, eller erotiska passiva kvinnor med nakna bröst, varför ska vi plötsligt tolka det bröst han blottat som något annat, som frihet? Delacroix och de i den kultur som sprider och hyllar denna kvinnobild bidrar alltså till att erotisera våldet, ett våld som sedan drabbar kvinnor.