halal-tv

Jag sa att jag kanske skulle skriva något om Cherin Awad deltagare/programledare för svt:s kommande program Halal-tv och vad hon sagt för 5 år sedan i en intervju och allt därikring. Så här är det inlägget.

För det första måste jag klargöra, att min första spontana reaktion såfort jag hör ordet Stening är avsky, och vilket hemskt lidande och hemsk död det är för den som drabbas av detta brott mot de mänskliga rättigheterna, och bristen på empati och medkänsla hos dem som utför handlingen. Det är också så jag skulle önska att alla reagerade inför stening, och andra dödsstraff. Då skulle jag lättare tro att de tydligt tog avstånd från detta.

Men för dens skull tycker jag ändå att man får reflektera och ifrågasätta vad Cherin Awads uttalanden, och vad som skrivits om henne, kan betyda och innebära.

Kulturellt missförstånd? Får Awad "the opportunity of a doubt"?
När man läser Cherin Awads "första" uttalande för 5 år sedan är det ju inte speciellt långsökt att som svensk tolka det just som ett stöd för Stening som straff. Men jag vill ifrågasätta om man måste förstå intervjusituationen på detta sätt, eller om det finns alternativa sätt att förstå den. Inte för att jag säger att det är på det ena eller andra sättet, men för att det är så man brukar förhålla sig till när Vita Svenskar ibland säger en groda eller två, att man reflekterar över om det kan vara på något annat sätt, att man ofta ger personen "the opportunity of a doubt".

Nu är det närmast ett kaos i bloggosfären, med vissa uppenbara små förvängningar, och svårt att försök att reda ut vad som hänt och vad som sagts, och det är i denna förvirring jag är kritisk till hur tvärsäkra vissa av de mest hetsande bloggarna är på att det bara kan vara på ett visst sätt, i motsats till vad Awad själv nu säger att det var. Det är som att dessa bloggare snarare vill bygga en version och driva en jakt, enligt en viss mall, än att reflektera kritiskt över hur det kan vara, och vad det kan betyda.

Awad har sagt att hon inte menade att hon är för dödsstraff, och att hon alltid har varit emot dödsstraff. På Fredrik Malms
hemsida framgår det också att Cherin Awad via en reporter förmedlat att hon tycker att Svt felaktigt skildrat hennes ställningstagande i programmet för 5 år sedan. Genast menar flera konspirationsteoretiker att hon ljuger, och kanske gör hon det, vem vet. Det jag menar är att Awads uttalande kan förstås på fler sätt och att när det gäller ickemuslimer som uttalar sig underligt ges dessa en andra chans och deras uttalanden ges också mening i förhållande till det personen sedan säger att den hade för avsikt med uttalandet

När Awad hävdar att dagens Svenska lagstiftning är fullt förenlig med ett muslimskt levnadssätt kan man läsa det som just ett motstånd mot dödsstraff.  "- En muslim ska följa lagarna i det land där hon bor, men också islam. I Sverige finns det inga konflikter."  Svenska lagar innefattar  inte Stening. Det som Awad tycks ha sagt i Existens är att: "Hon ser de stränga straffen i den muslimsk lagen mer som en markering. - Lagarna visar att otrohet är avskyvärt! ". Saxat från Fredrik Malms blogg ursprungligen ur Existens. Som en moralisk markering alltså, om att otrohet är fel. Men är det inte en väldig skillnad på att utläsa en moralisk markering, och att vara för ett införande av Stening i praktiken i lagen? Är det inte som just moraliska markeringar också många kristna läser bibeln. Awad ifrågasätter inte den svenska lagstiftningen.

När jag läser intervjun där hon uttalat sig kontroversiellt är det första Awad gör också att använda sig av en vanlig muslimsk strategi för att visa ett avståndstagande från en viss tolkning - hon framhäver det orimliga i att något skulle kunna ske om denna tolkning följdes till punkt och pricka. Själva markerandet av Orimligheten blir en form av avståndstagande. Sedan går det att ifrågasätta hur väl detta stämmer med verkligheten och det som faktiskt sker i verkligheten. Men det är ändå värt att notera för en fullständigare bild att hennes ursprungliga uttalanden kan ses som en form av just avståndstagande i ett specifikt kulturellt sammanhang, som kanske också är den enda fungerande vägen i dessa sammanhang.

Det går att förstå Awad som att hon ger sitt stöd åt den kvinna som i ett väldigt hetsigt klimat, säkerligen med risk för sitt eget liv, var med att se till att en Steningsdom upphävdes, och att detta är och var den centrala betydelsen i sammanhanget. Det kan vara så att Existens inte lyckades fånga denna mening som det centrala: ett motstånd format efter de villkor det verkar inom. Att frågan var ställd på ett rotlöst universialistiskt sätt, när Awads kommentar förhöll sig till omständigheterna. Som under svenska omständigheter kan ha framstått som något annat, rentav motsatsen.

Sedan under intervjun sker något som jag menar även kan förstås som att reportern som det tycks på Awads reaktion, med grund i ett antimuslimskt samhällsklimat, försöker pressa och tvinga Awad att närmast ta avstånd från sin tro -  varvid hon tycks känna sig tvungen att markera att hon tror på Guds ord och inte människornas. Detta kan också förstås som att Awad menar att det är upp till Gud att avgöra och inte människorna att verkställa straff. Skulle man välja att lägga minsta betydelse vid att det skulle kunna vara såhär blir hennes senare klargörande att hon är emot dödsstraff inte lika underligt. Det går alltså att försöka läsa och förstå på två sätt, bara leta efter det motsägande, eller också se om det finns en överensstämmande tråd.

När det annars är så populärt att tala om kulturkrockar, mestadels till svenskars fördelar och som ursäkt för rasism, tycks det som i det här fallet att det inte slagit någon att det också skulle kunna röra sig om detta i det här fallet, och att Awad visst visade ett avståndstagande, men att: att ta avstånd kan se olika ut inom olika grupper och motiveras på olika sätt.

Är det då viktigast att lyfta fram avståndstagandet, eller att alltid slå ner på skillnader för hur detta tar sig uttryck - om man vill möjliggöra en global utveckling till gagn för alla jordens kvinnor, och samtidigt kunna verka i nuet?

Var hon nånsin Kvinnofientlig?
Flera debattörer har också förvanskat, vridit och vänt och fabricerat uttalanden med Awad som går ut på att Awad skulle vara för just Stening av kvinnor. Något som citatet och intervjun helt klart inte ger stöd för då frågan som besvaras av Awad gällde BÅDE män och kvinnor. Awad gör inte skillnad på män och kvinnor i citatet. Kanske är och var Awad inte helhjärtat mot stening oavsett kön, jag kan inte veta, dock gjorde hon inte skillnad på män och kvinnor.

Det här visar också på att det just handlar om att vilja skapa en version bland vissa bloggare och debattörer, som är i enlighet med en islamofobiskt förgivettagande om Islam som kvinnofientlig, snarare än att reflektera med en öppen inställning.

En evig sekulär dom?
Men visst, så kan man välja att mena att det inte fanns någon form av avståndstagande i den första intervjun. Frågan blir då ändå, efter Awads senare upprepade tydliga avståndstagande, enligt vilken måttstock ska vi dömma henne.

Ska hon ges en chans i yrkeslivet överhuvudtaget? Ska ett yttrande från tonåren hänga med henne för evigt oavsett vad hon gör, säger och lever nu? Får man lov att åtminstone ge Awad en chans att visa vad hon går för nuförtiden? Kan det här Text  Text  också säga något om vem Cherin Awad är och vad hon nuförtiden står för? Även om Awad som person uttalat sig stötande kanske programmet i sig kan bidra till att nya intressanta perspektiv kan komma fram, som gör mer nytta än skada för fler kvinnor. Eller är jakten på Cherin Awad viktigast? För vem i sådant fall.

Se efter ditt eget hus - gäller samma måttstockar?
Vad gäller att Cherin Awad skulle hysa kontroversiella åsikter nu, så har dessa i sådant fall främst kommit till ytan för att hon är muslim och att man därför granskar henne hårdare. För att det är så att det är många fler som hyser underliga åsikter, för dödsstraff eller kvinnofientliga åsikter, förståelse för mäns våld mot kvinnor som varit otrogna. Det är rätt uppenbart att om man bara bemödar sig eller vågar finna detta intressant att granska hos andra än muslimer skulle mycket mer komma upp till ytan. Jag menar, hur ofta frågar du män i din närhet hur de ser på mäns våld mot kvinnor? Det här är något muslimer nästan tvingas svara och bemöta till vardags, och där alla formuleringar självklart tolkas ur ett visst bestämt antimuslimskt perspektiv.

Motsatsen gäller för andra, vi tar det igen - Vita svenskar, där ursäkten "men det var inte så han menade ju" är rätt vanlig.

Där det alltid gäller att inte förhålla sig för bokstavligt till det män har sagt utan där det nästan alltid finns utrymme för att personen menade något annat än vad som vid en viss tidpunkt hoppade ur munnen. Då finns det skämt och ironi. Det får finnas andra avsikter och "meningar". Det finns ett socialt sammanhang där och då - kanske var personen pressad i intervjusituationen? Man resonerar då ofta som så att det ju är schyssta män, vet alla, och därför har man närmast en social plikt att försöka tolka det de säger på det för dem schysstaste sättet. Eller urskulda dem med att, "det är ju en bra kille han menar inte så, jag har kännt honom hur länge som helst". Sägs det på fyllan räknas det överhuvudtaget inte alls och är inget som har med personen som säger det att göra.

Skulle motsvarande granskning och vikt som gäller muslimer läggas vid vad svenska personer säger så skulle också fler underliga åsikter och uttalanden komma upp till ytan, och fler yrkesutövningar ifrågasättas. En person som ser ut som en vanlig schysst svensk vit man behöver inte lika ofta  ta tag i sina egna kanske inte så välfungerande funderingar. Högsta Domstolens man Bo Svensson säger angående en man som mördade en kvinna med kniv i sömnen:

"- Det finns hemskt gräsliga mord, som helt klart ska ge livstid. Och så det nu aktuella fallet som snarast är ett crime passionnel (passionsmord) där en man blir förtvivlad över att hans kvinna är på väg att lämna honom och tappar huvudet. Det handlar om ett ögonblicks verk och offret hinner inte känna något lidande, säger Svensson."

Lägg märke till hur ingen av juristerna eller journalisten riktar direkt kritik mot Bo Svenssons resonemang. Tror ni reportaget, eller reaktionerna, skulle sett likadanta ut om det hade varit en muslim som sagt detta eller något liknande?

Jag vidhåller att till stor del finns det inte en omtanke om kvinnor från folkpartisternas sida, som samtidigt tycker militanta antifeministiska uttalanden är bra. Tyvärr är det rent krasst sett främst en chans för dem att angripa sitt hatobjekt SVT. Det som avslöjar dem är just oviljan att kritisera andra grodor, riktigt kvinnofientliga sådana, och beredvilligheten att skapa Kvinnofientlighet av det som uppenbarligen rör båda könen och inte specifikt kvinnor. 

Samtidigt som män ofta kan fortsätta och göra karriär oavsett vad de säger och faktiskt gör mot kvinnor eller andra oönskade grupper.

Allmänt om Stening som företeelse
Slutligen, eftersom Awads uttalanden har föranlett debattörer att börja klippa och klistra i de teologiska källorna, vill jag lyfta fram att stening som företeelse har sitt ursprung i gamla testamentet, och denna tradition därmed har sitt ursprung och koppling både till Judendom och Kristendom. Insomnade Grottisbloggen lyfter fram hur det står om hedersmord i Gamla Testamentet: "

"Jag har gift mig med denna kvinna, men när jag låg med henne upptäckte jag att hon inte var oskuld",

... då skall....om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld,... flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket."
5 Mos 22:14-21

Stening nämns inte ens i Koranen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johannes Forsberg har trots allt rimliga ifrågasättanden, om vem som ska sägas få representera muslimer. Går det ens är väl frågan. Och vilka individer /grupper ska uteslutas och inte få föra sin egen talan utan riskeras att enbart skildras av Andra och myter? Svt:s svar på kritiken.

Svt:s egen presentation av programmet Halal-tv. 

Kommentarer
Postat av: Female Partykiller

Att förlåta och ge människor en andra chans står ju annars så otroligt högt i kurs i Sverige. Se bara på just den sexköpande domaren eller hustrumisshandlande poliser. Dessa människor har genom sina yrken betydligt mer makt än vad Cherin (åtminstone just nu) har. Alltså är det mycket allvarligare. Vi kan också nämna hur facken går in och försvarar t.e.c de vådbiträden som skrek "sära på benen, det har du gjort förr" åt en gammal kvinna och Knutbylärarna som låste in elever på toaletten och satte sig på dem.

Det här är människor som skadat andra människor med HANDLINGAR, vilket jag tycker är värre än verbala yttranden.Varför dena evinnerliga förlåtelse och tolerans (ofta på brottsoffers bekostnad) omfatta alla utom Cherin Awad, som inte gjort utan enbart sagt något mycket oämpligt. Enbart för att Cherins föräldrar inte är födda i Sverige?

2008-11-09 @ 14:02:05

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback