Blandat: Om heder och om de första muslimska kvinnorna

Här kan man läsa intressant om i första hand hederskultur, också den Nordiska från 1300tal till 1900tal, och hedersmord, med mera ur lite andra inte lika uttjatade perspektiv. Bland annat:


"Av de kvinnor som faller offer för hedersmord i Jordanien idag och som obducerats, har det visat sig att mellan 90 och 95 procent är oskulder.27 Kvinnorna faller alltså inte bara offer för mord utan också för helt obefogade misstankar och ryktesspridning. Samtidigt indikerar detta faktum att hedersmord inte i första hand är en repressalie mot kvinnor som överskridit sexuella gränser. Hedersmord framstår istället som en korrigering av olydnad mot den patriarkala makten över huvud taget."Det står också en del om Islam, 
Här står bland annat:

"Umar bin al-Khattab går så långt som till att påstå att det är kvinnorna som styrde i tidiga Islam. Han lär ha sagt:


"We the people of Quraish [den stam som även Profeten tillhörde]

were accustomed to ruling our women. But when we moved over

to the Ansar (the earliest believers and followers of Muhammad in

Islam) we found that among them it seemed to be the women that

ruled."

Angående Umars upplevelser, i en samtid när Islam skapades med ett utbrett kvinnoförtryck så kunde praktiserad jämställdhet upplevas som att kvinnor styrde - när den nya (jämlikare) maktbalansen känns ovan och man har lärt sig att en ojämlik maktfördelning till mäns fördel är det normala. Alltså, när man alltid har varit van vid ojämställdhet där män ska styra och ställa kan det upplevas som ojämställt när det egentligen blir jämställt.

(En liten koppling till nutida forskning, så upplever omgivningen att det är jämställt när män tar mer samtalsutrymme än kvinnor. Och att kvinnor tar för mycket plats när de tar lika mycket plats som männen. )


Anne Heberleins Talibantal

Gudrun Schyman gjorde för några år sen sig till fiende hos fler män genom att skriva det ökända Talibantalet. Syftet med talet var inte att säga att alla Svenska män var talibaner, men just att påvisa att könsförtrycket är globalt och att det är samma princip som gäller på de flesta ställen på jorden - mannens överordning och kvinnans underordning. Det skapade stor uppståndelse att svenska schyssta män jämfördes med talibaner och blev en levande skröna i folkmun.
 
Nu gör Anne Heberlein en felaktig återanvändning av Talibantalet, men uppståndelsen uteblir, för att
texten spinner på föreställningen om alla muslimska män och Islam som kvinnoförtryckare/nde som är en alltför väl accepterad generalisering. Det måste förstås som en del i islamofobin denna benägenhet som finns hos svenskar att såfort man nämner muslimer eller islam så måste man genast dra upp terrorism, talibaner, könsstympning och hedersmord. Det verkar vara emot ALLA fysiska lagar att någon gång kunna diskutera muslimer och Islam utan att beröra något av dessa ämnen en enda gång. Tyvärr finner de också visst stöd bland vissa muslimer, som jag kritiskt undrar skulle kunna önska eller tro kände igen denna rätt traditionella islamofobiska koppling.

I just det här fallet sker övergången från Halal-tv:s muslimska kvinnor ( som likt vissa judar, buddhister m.fl ser det som en del i sin religion att inte vidröra det andra könet) - till talibaner som stenar våldtagna 13åringar.

Nu hör det till saken att Halal-tjejerna inte ens begick något brott mot kvinnor, brottet var snarare att de var för kaxiga i mötet med den svenske mannen, som kände behov att markera sin manliga status. Något som Anne Heberlein stödjer fullt ut när hon försöker vårdande plåstra om den svenska mannen Hamilton som den svenska kvinna hon är, och inte avkräva honom minsta ansvar för hans eget agerande helt emot sina egen principer. Hon bannar tjejerna:

"Dessa unga kvinnor kräver respekt av gubben Hamilton. Stolt och spotskt ser de på honom och Hamilton inser för sent - typ när kameran slutat rulla - att slaget är förlorat, loppet kört, det kokta fläsket stekt. För vad har en äldre svensk man, överklass dessutom, att sätta emot en klase yngre tjejer i huvudduk?"

Och vips så förvandlar Halalkvinnornas kaxighet Hamiltons manliga agerande till ödmjukhet. Kvinnornas kaxighet ger närmast Hamilton rätt att allra ödmjukast mot deras vilja ta på dem. Därifrån, för att försvara Hamiltons fysiska integritetskränkning av Halaltjejerna, tyckte alltså Heberlein att det naturliga steget var att skylla på Halaltjejerna och jämföra dem med Talibaner. Någonstans vet hon om att hon är ute på hal is, så hon försöker gardera sig - genom att medge att hon är ute på hal is: " Steget är långt mellan en svensk tv-studio och lagom exotiska programledare som på klingande svenska förklarar att "deras religiösa övertygelse" förbjuder dem att ta Carl Hamilton i handen och steningar i Kismayo. " Garderingen avslöjar bara att tom skribenten själv tvivlar över hållbarheten i jämförelsen.

Men mest tror nog Anne Heberlein att hon hjälper kvinnokämparna och muslimska kvinnor - som gång på gång upprepat hur trötta de är på att bli utmålade som handlingsförlamade offer av välvilliga västerländska kvinnor. "Steget är långt, men vi rör oss trots allt inom samma tradition", skriver Anne Heberlein när hon bedömmer Halal-tv-kvinnornas agerande. Avser hon då kanske att Halal-tv kvinnornas stolthet och kaxighet grundas i en muslimsk tradition? Nej självklart inte, "den muslimska traditionen" består självklart enbart av kvinnoförtryck förstår vi strax därefter.

Men också när det rör verkliga brott och verkliga kränkningar av kvinnor som muslimska män utför så måste det finnas så mycket seriösare sätt att närma sig problemet än att hänvisa allt till "talibanerna" långtborta. 
I sin text bortser hon helt från hur det svenska samhället formar alla medlemmar i det. Om vi ska snacka om essentialism hittar vi den i Heberleins syn på muslimer. En svenskfödd muslim har med nödvändighet mer gemensamt med Talibaner än andra Svenskar. Och muslimer påverkas enbart av muslimer, och främst då talibaner, och alla muslimer tillhör och rör sig inom "samma tradition", oavsett världsdel.

Kan Anne Heberlein verkligen inte komma på något annat ställe, med en extrem strukturell könssegregation av bl.a arbetsmarknaden, som ligger väldigt nära och börjar på S, som kvinnorförtryck kan komma ifrån?

Risken är menar jag, att talet om talibaner, som av de flesta muslimer uppfattas som förvrängare av Islam och några som inte har något med den svenska vardagen att göra, inte blir något som kan leda till större genusmedvetenhet eller självkritik. Det blir bara ytterligare en anledning för dem att avspisa "feminism" som islamofobi och ytterligare ett sätt för dessa muslimska män att slippa reflektera över sitt eget beteende och ta ett eget ansvar över de beteenden som återskapas här och nu och inte långtbortifrån och som de kan påverka, utan att behöva fundera på hur Talibanerna skulle ha gjort.


Lyssna

på Margot Badran, Sabin Malik med fler på Presentation
  ~~~~~~~~~~~~       
Feminisme Is Islamic     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mer kritik mot Debatt

Nesrin Ata med flera muslimer ger på flera bloggar uttryck för stor besvikelse över Debatt, och låter också mycket av ilskan och kritiken gå utöver de muslimer som deltog där, och jag förstår hur de menar. De muslimer som deltog var inte medievana eller medietränade, till skillnad från "motståndarsidans" vana kolumnister m.fl, och gjorde därför inte ett lika bra "jobb". Flera satt helt tysta och bara skakade på huvet. Därför tycker jag att de muslimer som trots hetsen vågar ställa upp och i alla fall försöka, att man ändå måste erkänna dem det modet och att de i alla fall försökte.

Jag diskuterar detta just på Semus blogg, om att låta mångfalden höras eller om att vara strategisk tyst, och att alternativa sätt att nå ut via bloggar m.m aldrig kommer  få samma genomslagskraft som Svt som en av de största kanalerna kan ge. Min poäng är att samtidigt som Debatt kan ses som ett program med ett eget format och syfte, där regeln är starkast, snyggast och mest verbal hörs mest, och att de som väljer att delta ska vara medvetna om detta - så har Svt:s program en större samhällsbildande roll och ansvar, med ett ansvar från programmakarnas sida att utforma program där också minoriteter som är utsatta för en hård press kan göra sig hörda, också på sina villkor, och att deras åsikter till att börja med är efterfrågade. På Svt:s hemsida kan man läsa de etiska regler Svts program ska leva upp till, också Debatt. Bland annat står med fet stil att "Var generös med bemötanden" samt att:

" HÖR BÅDA SIDOR. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material, tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter."

Något inte kan sägas vara fallet gällande den hastigt och lustigt inkastade klippet med Cherin Awad alldeles i slutet, i motsats till hur Carl Hamilton gavs tillfällen att försvara sig i flera program. Jag tycker också att just muslimer inte fick samma chans som muslimkritikerna att göra sin röst hörd, av ovan nämnda orsaker. Svt menar också själva att de ska "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt." Enskilda muslimers dåliga medievana får inte bli en ursäkt eller medel för att demonisera muslimer som grupp, och jag tycker det är synd om kritiken blir hårdare mot Muslimen från gatan än Svennen från gatan (inte för att man inte kan vara både och, men ni fattar), och att hetsen mot muslimer utifrån skapar hets emellan muslimer.

Svart sa han

I Debatt i Tv kallade programansvarige Svt:mannen Cherin Awad för Svart. Detta väckte sedan stort huvudbry och löje hos flera.  Därför tänkte jag kort förklara vad jag i sammanhanget förstod avsågs med beteckningen "Svart".

Förutsatt att man inte uppfattar att bli kallad "svart" som en förolämpning, som att vara mörk skulle vara mindre värd, förstår jag svt:s Halal-tv:s programansvariges avsikt med beteckningen som att vara "svart" som att det handlar om att tillhöra minoriteten. Det handlar alltså inte om att ha en viss tillräckligt mörk hudfärg, utan att vara icke-vit, att ingå i den grupp som har mindre makt pga att man inte är vit blond majoritetsbefolkning - som jag förstår att halal-programledarna också tillhör.

Halal-programledarna betecknar sig inte som Invandrare, men menar ändå att de diskrimineras pga sitt utseende och den ickevithet som det kan innebära att vara muslim i ett i övrigt ickemuslimskt land. Muslimskhet som av många högerextrema, men också av andra, inte anses tillhör Svenskheten. Svenskheten har i sin tur i folklig mun men också i den formella representationen koppling till Vithet, att vara vit och främst blond. Det finns alltså en kulturell koppling mellan Svenskhet - Vithet- IckeMuslim, och det är detta Svart synliggör, att man kan stå utanför någon av dessa kategorier, i större eller mindre grad. Detta resonemang, om att inte vara Invandrare men att behandlas som sådan som att man inte tillhör, som ickearisk, är inte Halalprogramledarna ensamma om.


Det svt -mannen gör är alltså att tydligöra diskrimineringen som programledarna helt klart och tydligt är utsatta för genom den överdrivna fokus och granskning som finns på dem som privatpersoner, men inte andra vita etniskt svenska kristna programledare. De vill inte kallas Invandrare, men behandlas ändå inte som vanliga svenskar, dvs en beteckning krävs för att beskriva utanförskapet och det blev i det här fallet "svart".

Jag tyckte inte det var så svårt att fatta faktiskt vad som avsågs, och det säger jag inte bara för att jag läst en massa "teorier", min svenska arbetarpojkvän uppfattade honom också på detta vis. Men tyvärr kanske det var otydligt för andra? Och även hos de som jag ändå tror förstod meningen, så uttnyttjades det  "självklart" för islamofobiska syften och som att detta ensamma ord i sig skulle vara nog för att fördömma programmet, eller som att det av dem själva frammanade löjet kring ordet Svart skulle vara någon form av väl formulerad journalistisk kritik. Vilket löjet och oförståndet definitivt inte är.

Rörande
Nesrin Atas kritik om att halal-tv:s programansvariges användande av beteckningen Svart för att beskriva varför Cherin Awad diskrimineras innebär ett misstänkliggörande hos omgivningen vill jag säga detta. Jag menar att man, med tanke på det jag skrivit ovan, för att man inte vill överta en rasistisk tolkning av Svart som något negativt, istället ska ifrågasätta varför Svart måste innebära ett misstänkliggörande. Ett misstänkliggörande jag verkligen inte heller tror var avsikten när ordet sades, just snarare tvärtom.


kommentaren som inte kom med

Nej jag måste kommentera halal-tv lite till, framförallt när en kommentar liknande nedan, men kortare, fick ej va med i liberala bloggen Sakine, däremot står en massa hatbudskap kvar. Mysigt liksom. Alltså:

Till att börja med. Krav som framförts om att det i ett program som halal-tv ska gå att representera alla muslimer är befängt.

I nuläget kan man vara nöjd över att åtminstonde några som inte bara tillhör majoritetsbefolkningen får höras. Halalkvinnorna säger inte själva att de kan representera alla muslimer, istället är en av deras ideér att lyfta fram hur olika de tänker kring olika frågor, bara de tre tjejerna, något jag tycker de lyckats visa hittills. Dom vill visa att de är individer och genom att just lyfta fram olikheterna kan nog ni vara säkra på att de är pretty pretty medvetna om att de inte representerar alla muslimer. De som menar att det bara handlar om slöjan och att de därför är på ett visst sätt har alltså missat hela budskapet och ser bara ytan, en ytlighet halal-tv vill komma bort ifrån, en ytlighet som visar på inskränkthet hos betraktaren. Punkt slut, på den punkten finns det inte så mycker mer att säga.

Istället för att vara glada över att få se lite annat än normen i tv-rutan gnäller alla när något avviker. Motsvarande debatt finns aldrig om svenskar i tv, upprörda röster om att dom inte skulle få vara med för att dom inte representerar alla svenskar. Varför inte istället vilja ha mer mångfald, och se det här som ett steg i den riktningen. Varför försöka tysta vissa muslimska kvinnor, när man istället kan säga att man vill att fler muslimska kvinnor borde få komma till tals. Ultimatumet "Alla på en gång - eller ingen" leder bara, vilket många är helt medvetna om när de framför det, till att just inga muslimska kvinnor ska få höras. Det är inget som man kan hålla mot halal-tv tjejerna, det är alla vi andra som faktiskt kan efterfråga fler åsikter och erfarenheter från fler muslimska kvinnor, och muslimer generellt. Det räcker inte bara med att sätta sig och gnälla och vara så himla negativ när någon försöker göra något för att muslimska kvinnor ska få höras och finnas representerade överhuvudtaget, där de varken måste försöka dölja att de är muslimer eller göra för stor grej av det. Se till att minoriteternas kvinnor blir hörda istället.

Och alla som har tittat på programmen hittills, exakt HUR provocerande var de, eller extrema, som de anklagats för? Alla farhågor och våndor kring att sända halal-tv känns hittills bara som extremt hysteriska och överdrivna reaktioner. Jämför jag dessa kvinnors åsikter som de framkommer i programmet med den slöjlösa svenska omgivningen är halal-tv-kvinnorna lika medvetna, eller kanske tom mer. Eller vem jämför ni andra med? Kanske nån påhittad pk-bild av svensken som inte direkt matchar helt med verkligheten. Ni vet väl hur statistiken ser ut för föräldraledigheten? Till exempel.

Kanske är det detta handskakningskalabaliken egentligen handlar om, när inte halal-tv konceptet lever upp till den upptrissade skrämseln om islamism, könsförtryck, och ens blogguttalanden kan skärskådas, så måste all denna negativa energi fokuseras på något - och då kommer Carl Hamilton och pratar om Jordhålor och Tvångshälsar. Perfekt liksom! Räddaren i den islamofobiska nöden, när det inte finns konkret underbyggd kritik kan man tjata ihjäl sig om den diffusa svenska gemenskapen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uppdatering: Appropå att framställa muslimer som homogena, diskuterar jag med Homan Anvari och Semus om att skämmas å andra muslimers vägnar just är att framställa muslimer som en homogen grupp som man förväntar sig  ska bedömmas som en homogen grupp?

Arbetarens kommentar 4 november var bra

avrundning

Jag ska säga att jag också blev påverkad av alla negativa skriverier om Cherin Awad, så är vi väl vi människor.  Och det är inte rasisthetsarna sena att utnyttja, som dom alltid gjort. Det är lätt att dras med när mobben nästan står och hetsar utanför och ber en ta avstånd ta avstånd och man får inte en chans att tänka efter vad är det som händer, vad är det jag ska ta avstånd ifrån och på vilket sätt, vad är det egentligen som har hänt, vad handlar det egentligen om. 

Men så såg  jag Debatt då häromdan. Där
FittjaParadiso*-Janne Josefsson valde att slänga in existens-snutten precis i slutet, och omöjliggjorde någon som helst rimlig diskussion efteråtvilket också ju måste ha varit tanken. Framförallt dränktes "den anklagades" Cherin Awads, vad man väl kan kalla, representants kommentar när han försökte förtydliga vad som precis slängts i ansiktet på tittarna, av det ointresserade sorlet från alla andra framförallt antimuslimhetsarna (just hets) i dess olika former, samt genom att Janne inte verkade lika intresserad av att ett försvar av Cherin Awad skulle få utrymme.
 
Detta att jämföra med härliga goa "arbetarklassens frälsare" Carl Hamilton som under programmets gång säkert fick 4 tilldelade tillfällen där han, utan att bli avbruten av muslimerna eller de som var där för att markera en gemenskap med muslimerna, kunde tala vitt och brett och länge och egentligen bara maniskt upprepa samma sak om och om igen, hans teori om att hela det svenska samhället står och faller med att alla vid alla hälsningsfraser alltid tar varandra i hand på ett visst sätt. Det magiska ordet var "gemenskap". Vanlig respekt  och anpassningsförmåga var däremot helt uträknat för att skapa gemenskap.  En Hamilton-gemenskap handlade om konformitet, tvång, övergrepp, dominans, hets och splittring.

Cherin Awad var inte ens där, och jag förstår det valet, att inte delta i det omöjliga debattklimatet. Det hade inte spelat någon roll nämligen vad hon sagt, när det ens aldrig varit huvudsaken att veta. Det märktes när Mannen från en islamisk förening försökte säga något om sin kropp, direkt efter att man pratat om hans dotter och hennes simning, och inte hann fullfölja meningen innan man avbröt honom och sa att det var hans dotters kropp det handlade om. Något som ju är svårt att uttala sig om om mannen inte ens får fullfölja sin mening, han kanske verkligen ville prata om sin kropp och sitt förhållningssätt till muslimska traditioner. Det var en omöjlighet så som hetsen var. Nu lade man orden och betydelsen i hans mun, innan man visste säkert, kanske skulle han ha sagt något kvinnofientligt, kanske inte. Men just detta att han är dömd på förhand. Jag bryr mig i alla fall om såna "petitesser". Och jag tror inte män med eventuell underlig syn på kvinnor någonsin kommer lyssna om man inte till att börja med lyssnat och utgår från var de befinner sig. Det är en pedagogisk tanke, man måste utgå från där personen befinner sig, inte från sig själv.

Hur uppfattade jag då nu Awad när jag såg det inkastade Existens-klippet?

Jo, det blev mer klart än tidigare att det Cherin Awad hela tiden hävdat verkade stämma. Programledaren frågade om Sharia-lagen var för stening, och 18åriga Awad svarade, genom att trycka på de hårda regler som hon uppfattade närmast omöjliggjorde att stening skulle utdömmas. Då ställer programledaren en följdfråga, som alltså rör det ämne de diskuterar, dvs hur Sharialagen är utformad. Hon frågar att om dessa kriterier är uppfyllda, får stening utdömmas (enligt Sharia-lagen, underförstått av programledarens tidigare fråga)? Awad säger ja. Awad svarar alltså ja på frågan om vad Sharia säger om kriterierna är uppfyllda. Som jag förstod samtalet handlade det alltså inte om Awads personliga åsikt, utan hon tillfrågades om vad Sharia är. Och det är också det Awad senare sagt, det handlade inte om hennes personliga åsikt när hon svarade ja, för hon är emot dödsstraff. 

En jämförelse; På samma vis skulle en folkpartist som fått frågan om stening tillåts enligt sharia, om kriterierna uppfylls, kunnat svara Ja på frågan. Utan att personligen vara för stening.

Nog om det, hoppas jag.


* Se Janne göra återbesök hos dem han förtalade 7.20 nedre youtube-rutan. Lika kränkt som Hamilton.

Cherin Awad i P3

Appropå allt. Cherin Awad var med i P3 kvällspasset alldeles nyss. Och man kan väl säga att hon är mycket snällare mot Carl än vad jag tycker han kanske förtjänar, men det är ju storsint av henne. Hoppas Carl inser det.

Tillägg: Nu läser jag en manlig bloggare som försvarar Hamilton och säger att det är ett okej beteende att inte respektera en kvinnas Nej och kroppsliga integritet, för att det är "svensk kultur", att det är okej att ta i kvinnan ändå. För kvinnor världen över är det ingen nyhet att kulturfundamentalism alltid slår hårdast mot kvinnor och det går bara att konstatera att detta även gäller svensk kulturfundamentalism som stakar ut vägen för att kvinnors kroppar och åsikter inte ska respekteras.

Pinsamma Carl!

Jag har varit och rest lite dom senaste dagarna så har inte hunnit skriva nått om det förns nu, men det var alltså Halal-tv som sändes 3 november, se programmet på svt, och som var rätt okej med diskussion om klass. Mindre bra var en Carl Hamilton som skämde ut sig nått gruvligt genom att antasta en av programledarna genom att ta på hennes kropp mot hennes vilja. Lågt gjort Carl! Svårt med det där att respektera kvinnors kroppsliga integritet? 

Hans tilläggskommentar i slutet av programmet gjorde det hela bara värre.  Och vad var det där om att jämställhet och "etniska konflikter mellan gamla och nya svenskar" förhindrat diskussion om klass? Kom igen Carl, även om ditt uppförande vittnar om att du har svårt med jämställdhetens respekt för kvinnors integritet, så att du bara kunde slänga ur dig ett sådant dumt påstående utan nån som helst underbyggnad?

Lite dåligt tycker jag också det var att halalprogramledarna inte pressade honom mer på en förklaring vad han menade med dessa påståenden och om han hade nått belägg för det. Denna av Carls kommentarer verkade mest vara en självhävdelsegrej, för att han inte fick så rätt som han trodde han hade i disskussionen om handskakning tidigare och att han inte kunda låta bli att slänga in en eftersläntrarprovokation. Ett sårat ego är ändå inte mindre än ett sårat ego.

Men det var ju å andra sidan också förståligt att programledarna inte orkade med att ifrågasätta honom, när nu äntligen intervjun kunde börja. Med tanke på hur extremt känslig Carl verkade vara, och däri totalt oförmögen till självkritik, och att det säkerligen hade lett till ett storgräl där Carl hade sagt nått som hade gjort att programmet hade tvingats förlängas ytterligare med 20 minuter av Carls självförsvarstal. Och det får ju räcka, en Carl har bara gjort sig förtjänt av mycket tv-tid.

Men förutom det, så såg ja via Khadija-projektledaren och bloggaren
Hadiya att det sändes ytterligare ett bra program om muslimer Profetens döttrar. Repris fredag 7 november kl. 22.00 kunskapskanalen. Hadiya har dessutom skrivit flera bra inlägg de senaste dagarna. Läs gott folk.

Det händer mycket nu tycker jag, och verkar inte folk bli lite mer medvetna ändå? Lite positiva vindar ändå, fördomar kan förändras, yes they can. ;)Mr Sandman - The Chordettes