Den fria viljan - kristen propaganda

Innan helgen börjar kom jag att tänka på en sak.. Den Fria Viljan används ofta som sexliberalens starkaste (enda) kort i debatten om prostitution. Samtidigt angrips kritiker för att vara påverkade och fördunklade i sitt tänkande av kristen sexualmoral. Men nu tycker jag det är dags att skärskåda kristen moral inom liberalismen, och vad är inte det om den fundamentalistiska uppfattningen om Den Fria Viljan. Jag hänvisar till följande frågestund på bibelsajten, för de som glömt var uppfattningen om Den Fria Viljan, liberalernas paradnummer, har sitt ursprung. Sedan önskar jag mina trogna läsare en god helg!

prästmotståndet och resten av samhället

Råkade läsa i kyrkoskriften Portalen 2/2007 där kvinnoprästmotståndet diskuteras. I en artikel (s. 6-8) redovisas kvinnohistorian i svenska kyrkans värld.

1916 Tar kristendomslektor Ivan Holm upp frågan om kvinnor ska tillåtas bli präster.

1919 Avslås den första riksdagsmotionen om kvinnliga präster.1938 blir det tillåtet med kvinnliga präster i Norge1946 Inlämnas motion till riksdagen om utredning av frågan1950 den utredande kommittén menar att prästämbetet kan öppnas för kvinnor1951 kommer något som kallas exegetutlåtandet, då samtliga professorer och docenter på Gamla och Nya testamentets exegetik i Lund, förutom Gösta Lindeskog, deklarerar att kvinnliga präster är oförenligt med Nya Testamentets syn.1957 Tar kyrkomötet upp frågan som huvudärende, men prästämbetet förblir stängt för kvinnor1958 Ett nytt kyrkomöte äger rum, man beslutar att öppna ämbetet för kvinnor1959 träder denna lag i kraft, med undantag för en samvetsklausul*1970 får Sverige sin första kvinnliga kyrkoherde1975 De två första kvinnliga prästerna vigs1980-85 denna tid återberättas som att det först nu sker en större attitydförändring där alltfler medlemmar och präster ändrar sig i de kvinnliga prästernas favör.

*Ingen biskop behöver prästviga ?Kvinnor- mot sin övertygelse.

Men kvinnoprästmotståndet lever kvar, och vissa hävdar till och med att det är på frammarsch, det märks en oro i intervjuerna i Portalen. Anna Appell Källström, prästvigd sedan 2003, berättar att hon upplevt att församlingsbor vänt i dörren när de förstått att en kvinna ska leda mässan och sedan varnat andra inför detta hemska faktum. Hon varnar att: Kvinnoprästmotståndare får inte bli en cell med unga män som tillåts få dominerande positioner.

Genomgången av årtalen visar på det starka motståndet, med avslagna förslag och riksdagsmotioner om och om igen, och den utdragna konflikt som krävts för att nå framsteg. Men i dagsläget verkar konflikträdslan utbredd inom kyrkan. Lennartsson, kyrkoherde och facklig representant, säger att: Vi har fortfarande starka patriarkala strukturer inom kyrkan, men många är inte medvetna om det. Därför behöver vi jobba mer med jämställdhetsprojekt inom stiftet. Det är en fråga vi driver fackligt.

Han undrar över hur de kvinnliga prästerna upplever de patriarkala strukturerna och konstaterar att: Det här är inget vi talar om särskilt ofta men vi borde nog göra det.


Konflikträdslan inom kyrkan ackompanjeras av tystnad från de vanliga kritiska rösterna utifrån, kanske anses slaget redan vunnet och diskussionen onödig, kanske anser man att kvinnliga präster får skylla sig själva som sökt sig till kyrkan? Kanske är det en övertro till sekulariseringens effekter som kommit att innebära att den seriösa granskningen av Det kyrkliga som en del av det världsliga nästan helt försvunnit i vanlig media, i kyrkotidskrifter som jag kan finna intressant att ögna igenom hittar man visserligen ibland en och annan småförsiktig ifrågasättande artikel, men i övrigt verkar kvinnoprästfrågan iskall. Istället behandlas svenska kyrkan som ett isolerat fenomen utan något som helst inflytande på resten av samhällsordningen och patriarkatet. Feministerna verkar ha lämnat de kvinnliga prästerna i sticket, istället har man ifrågasatt islam, spännande exotiskhet, eller uppmärksammat kamp för jämställdhet inom mer moderna yrken. Men slår inte detta tillbaka på alla kvinnor i det långa loppet, kan man verkligen förlita sig på att kvinnoprästmotståndarnas kvinnoföraktande åsikter och livsstil sker uteslutande på arbetstiden? Och kvinnoprästerna får skylla sig själva, förlåtande, uppoffrande och konflikträdda som de tycks vara, offer som inte försvarar och organiserar sig själva med tillräcklig styrka är inte värda att försvara?
 Karin Andersson, en av de två första kvinnorna som prästvigdes 1975, ser tillbaka på sina 31 år och hos henne märks ett ifrågasättande av vad drivkraften egentligen är för de nya unga manliga prästernas som söker sig till kyrkan:  Men visst finns det en svaghet i att vi fortfarande har ett tillflöde av unga präster som visar sig ha svårigheter i att samverka tillsammans med kvinnor. I grunden tror jag det handlar om ett identitetssökande, att man söker en grupp som kan bidra till en identitet som stöds av vissa åsiktsattribut. I en sådan avvikelse tror jag man är beredd att gå ganska långt i sin dubbeltydighet
Kan det fortsatta inflödet av kvinnomotståndare bero på att det svenska samhället i all väsentligt inte blivit mer jämställt? Och vad innebär det att låta svenska kyrkan bli en oas för ?extrema? element som slipper kritik både inifrån kyrkoorganisationen och utifrån resten av det ?vanliga? samhället?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Såhär fint blir det när man klipper och klistrar från en dator till en annan.

Jak sie, mash!?

"Jak sie, mash"  sagt med en cool släpighet, var det fina polackskämtet flygvägen ner till Polen mellan mig och min syster i veckan. Borat driver med polackerna, med efterbliven fördomsfullhet, stereotyp, men ändock träffande. Eller vad sägs om den smakfulla propagandan på framsidan av högertidningen Newsweek Polska som tydligt fanns att beskåda i varje liten tidningskiosk därnere.
 
https://koszyk.redakcja.pl/grafika/Wydania.Okladka.aspx/0/0/newsweek/1163325571072.jpg
Abortläkaren, allas vår onda mördare, alla vet vi att abortläkare bär svarta ansiktsluvor. 
Jag kan inte betrakta den polska fundamentalistreligiösa abortlagen som ett dugg bättre än iransk sharialag, men den är ju tyvärr inte lika populär att kritisera. I den polska abortfrågan skulle svenska politiker verkligen kunna utöva påtryckningar om de ville.

Så tittar man på dagens nyheter och får en ljusglimt, svenska regeringen kommer tillåta utländska kvinnor att komma hit och göra abort, gud va generösa vi är, nä självklart ska de betala för denna extravagans själva. Men i nästa stund uppenbarar sig sidoslicken själv Göran Hägglund och får släppa den lilla fina kristdemokratiska diskursbiten "jag anser livet börjar vid befruktningen", i egenskap av minister såklart.

Vilken mediaträning! Här gäller det att droppa vid tillfälle! Långsamt under 4årsperioden, det blir mycket droppande för alla äldre herrar i regeringen, en fin kristhöger världsbild och förståelse ska med det lilla manipulativa diskursdroppandet bygga den nya fina fundamentalistkristna förståelse och världsbild, och befästa kvinnans osynlighet i sammanhanget, förutom som Modern. Grunden ska byggas för de lite mer tuffa reaktionära förslagen, tiden och folket är inte redo än för klara besked i frågan, abortstödet och respekten för kvinnans intergritet är fortfarande lite för stort, men Görans uttalande visar varåt det lutar. Att inte nämna kvinnan i sammanhanget ens som förvaringsutrymme är strategiskt, ingen kvinna ingen komplikation ingen jobbig vilja att ta ställning till.

Kristdemokraterna vill med alliansens välsignelse tvinga utländska kvinnor att genomgå moraliska samtal innan de får tillgång till den svensk aborten, kvinnor vet inte vad de sysslar med, kan inte fatta det beslutet själva! Så börjar vi rucka lite försiktigt på något som vi tog för självklart, som är farligt om vi tar alltför självklart. Kanske snackar Borat svenska nästa gång och driver med svensk fördomsfull kaxighet?  "Hur är lääget?"

Jag kommer att tänka på artikeln i newsweek igen som jag med knapphändig polska ändå lyckats tragla mig igenom med mammas hjälp. Hur vi konstaterade att den var väldigt dubbeltydig, att det verkade som att man inte tydligt fick ta ställning för aborträtt, samtidigt som den lyckas smugla igenom en del kritik. Hur förbudet av abort av sociala skäl gett den polska maffian fler verksamhetsområden inte minst. Hur den katolskfundamentalistiska politiska korrektheten gör att polska läkare inte ens vågat diskutera och erkänna att de utfört lagliga abortingrepp läkare emellan.

Samtidigt ges en bild av det polska motståndet, jag hörde nånstans att det är en majoritet av den polska riksdagens ledamöter som är emot abort men bara en minoritet av det polska folket. Kvinnors motstånd, kvinnor som utbyter kunskap om olika läkemedel som kan ha abort som biverkningar, som magmediciner. Om hur det finns ett folkligt accepterat motstånd, annonser som tillåts publiceras i tidningarna om preparat som lovar att sätta igång mensen, polisen som inte riktigt tar sig tid att jaga dessa kriminella element.

Det som ändå dröjer sig kvar är de absurda effekter en restriktiv abortlag, eller bara ett konservativt abortklimat får, författarna visar på orimligheten. Tvåbarnsmodern Alicji Tysia,c bar glasögon med glas tjocka som flaskbottnar när hon blev gravid för 3:e gången. Hon märkte att graviditeten försämrade hennes syn men tvingades igenom graviditeten och födde ett tredje barn. Idag är hon första kategorins invalidiserad. Hon får inte längre ha omvårdnaden om något av sina tre barn.
Eller 25åriga Agnieszka Lamczak:s öde. Agnieszka led av en tarmsjukdom som också den förvärrades när hon blev gravid. Hon informerade läkaren om detta och bad om abort, läkaren svarade:  "Du bryr dig mer om ditt arsle än din graviditet." Hon fick ingen abort trots att det fanns klara skäl. Agnieszka är död sedan 2 år.


Madonna censurerad

Usahögerns kristna ser till att Madonna cenureras när hon använder sig av korset och korsfästelsen i sina framträdanden. Bra att tänka på under muslimhetsen som sker på många manliga högerbloggar och i allmänheten, som framställer islam som "det stora hotet", hotet mot yttrandefrihet kommer uppenbarligen från västs huvudmakt, där terrorismen mot abortkliniker också är utbredd. Jämför med muhammedbilderna, som var rasistiska karikatyrer och högst aggressiva, där reaktionerna var högst förståliga. Madonna må ha gjort en adoptionskampanj som jag bara funnit motbjudande, men att använda sin makt och sin position till att visa på den kristna dubbelmoralen är bara så himla bra vogue. http://www.tv4.se/noje/497947.html 

Hej domstol dissar Ella Bohlin

med all rätta, en uppföljning på debatten i tv..

I det alldeles förträffliga debattämnet på tv för nåra dar sen "Är feminismen död?" var en av deltagarna Ella Bohlin. Ella Bohlin förklarade att hon inte är feminist för att feminist tydligen inte betyder nått längre, för att vem som helst kan kalla sig feminist och att en måste sätta nått före för att feminist ska betyda nånting.

Ella Bohlin är kristen. Hej domstol konstaterar att andra som ettikerar sig som kristna är:   Kristi brud, Knutbysekten, Åke Green... osv....   Dessa däremot har alltså Ella Bohlin  inget problem att förknippas med..  :)  

Ella Bohlin är smart hon...

Svensk kristendom: sekter och kristdemokrater

Birgitta Ohlsson är inte sen att uttnyttja förorts-muslim dokumentären i Svt och visar sin okunnighet om islamism. Islamism måste inte alls innebära kvinnoförtryck, politiserad muslimsk feminism exempelvis.
http://expressen.se/index.jsp?d=1180&a=575021
"Men lika stark som kritiken varit här, lika svag är den mot stockkonservativa ideal i Sverige, hos patriarkat eller religion utanför "svensk norm". "
Vilket ju inte stämmer, det görs ju inte annat i media och runt fikaborden än att kritisera, granska och skryta med sin okunnighet om muslimer. Motsatsen mot det Birgitta skriver är regeln i Sverige.

"Vi har i det tysta accepterat framväxt av könsapartheid, där jämställdhetsribban ligger olika högt beroende på var en kvinna är född i världen."
Visst har hon en poäng att kulturrelativismen kan bli kvinnofientlig men att använda detta just som propaganda emot muslimer är inget än vanlig islamofobi, kvinnoförtryck är inget som är exklusivt för muslimska kulturer. Birgitta Ohlssons utspel är bara ytterligare ett  i folkpartiets linje med entydiga negativa problematiserande förhållningssätt eller direkt skräckpropaganda om muslimer och islam. Liknande kampanjer finns inte mot kristen eller buddhistisk patriarkal fundamentalism. 

Att sedan antyda att könsapartheid är nått som importerats och växt fram nyligen är också alldeles uppåt väggarna, svensk arbetsmarknad och gymnasieinriktning är extremt könsuppdelat, det är inget som kommit "utifrån" som Ohlsson insinuerar, utan är traditionell svensk kultur som många svenskar är nöjda med. Det handlar inte om nått som vuxit fram på senaste tid som importerats hit utan som alltid funnits i Sverige. Ohlssons text utgår från den rasistiska hotbilden av muslimska invandrare som skulle komma till ett "jämställt" Sverige.

Kopplingen Knutby -religionen Kristendom görs aldrig eftersom den halvkristne medelsvensson inte vill känna sig ifrågasatt, istället blir det viktigt för Birgitta Ohlsson att påpeka att det handlar om en sekt och inte kristendom. Hon gör istället sig lustig över de som feministkritiskt kan tänkas sätta Knutbyhändelserna i ett större svenskkristet  sammanhang. Kristenfundamentalism ses inte alls som ett hot i Sverige, även om personer som granskat denna, som Irma Irlinger, menar att den är på frammarsch i Sverige. Den feministiska granskningen av Knutby som en del av svensk kristendom var då, som jag minns den, och inte alls som Birgitta påstår, obefintlig i media. Kritiken skiljde sig milsvida från den som rör allt som har med muslimer att göra, skillnaden var och är den mellan dokussåpa-uppståndelse och indignerad domedagsprofetia (det sistnämnda händer alltid såfort muslimers ojämställdhet avhandlas.).

Men i valtider gäller det såklart att undvika all sådan kritisk granskning av patriarkal kristendom, och särskiljande på kvinnor och män inom kristendomen, eftersom det riskerar att innebära en granskning av kd. Det blir desto viktigare att förlöjliga sådana försök av feminister som gör detta och antyda att det enbart rör sig om enstaka Knutby-sekter. Birgitta Ohlsson vill ha mer ifrågasättande:
"Varför anses män mer lämpade som religiösa ledare om kvinnor är lika mycket värda?" 
Men gäller detta inte inom svenska kyrkan också?
"Avslöja dubbelmoral och särbehandling! Varför gäller vissa regler män och andra kvinnor?"
Ja, varför inte helt enkelt införa delad föräldraledighet? Varför låta kristna fundamentalistiska värderingar ha spelrum? Vad finns det för särartssyn inom de borgerliga partierna motsätter sig detta? Varför opponerar sig kristdemokraterna så mot homoadoptioner? Var är kritiken Birgitta Ohlsson?

(Folkpartiet upprepar sig och så gör jag.. tröttsamt..)


Irma Irlinger föreläser

Den 8:e mars på internationella kvinnodagen kommer Irma Irlinger, som jag skrivit om tidigare, att föreläsa under firandet på Arbetets Museum i Norrköping. Hon kommer prata om kvinnoprästmotståndet inom svenska kyrkan och det kommer gå att köpa hennes bok i samband med föreläsningen. Kl. 15.00 föreläser Irma.

Innan dess, kl.13.00 har Angelica Broman från FN:s flyktingorgan UNHCR talat om könsrelaterad förföljelse.
+en massa andra aktiviteter under hela dagen. Läs mer på http://www.arbetetsmuseum.se

Firandet anordnas av Arbetets Museum i samarbete med Byrån mot diskriminering, S-kvinnor, Kvinnojouren, Ung vänster, Vänsterpartiet och Syster Yster.

Gratis Entré är det också.  :)  ( Men köp gärna en fackla och stöd på så sätt kvinnojouren.)

och på feminetik diskuteras om jesus var feminist..

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?fid=4&mid=161185

Anna Karin Hammar

Dn har många bra artiklar idag..

"De här frågorna ligger mig nära både som kvinna, som homosexuell och som minoritet i min egen mansdominerade familj. Man kan säga att jag blev feminist redan i barndomshemmet eftersom jag ville förbättra kvinnors livsvillkor."
säger Anna Karin Hammar som försöker bli Sveriges nya ärkebiskop.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1159&a=518253&previousRenderType=6

bättre o bättre dag för dag

inte.  haha.. så roligt ska vi inte ha.
En ny bok om diskriminering av kvinnliga präster inom svenska kyrkan av Irma Irlinger:

"Irma Irlinger säger bland annat att problemet med diskriminering av kvinnliga präster har ökat sedan kyrkan skiljdes från staten år 2000 och kyrkan fick mer makt att sköta tjänstetillsättningar utan inblandning."
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=456186,00.htmlBoken är utgiven av Grafikbyrån AB i Luleå, och kan beställas därifrån. E-postadress: info@grafikbyran.se, telefon och fax: 0920-22 49 55.

En hjältegloria till Irma som själv finansierar boken och riskerar att gå med brakförlust.

Mossiga gamla fula stofiler. Go Irma.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6096949.asp


Pappa är gammal kvinnoprästmotståndare, när han ser om sånt här på tv skrockar han lite glatt och ler retfullt mot mig. O sen är han aktiv i kyrkorådet, om jag inte misstar mig. Feminismen i blodet alltså.


Lite senare: Hittade en blogg av en kvinnlig feministisk präst.  http://karinlangstromvinge.blogspot.com/2005/08/det-gr-ont-att-sl-huvudet-i-glastaket.html

Gyrid Gunnes och systrar

Junia:s inte lika fiiina kristna systrar:

"Någon mindes hur Gyrid Gunnes, teolog från Norge,
på förra årets höstkonferens berättat hur hon vid en
gudstjänst rivit sönder Evangelieboken. Även om det
kanske är att gå långt, så måste vi våga vara lite
anarkistiska."
http://www.kriss.se/krissaren/nr4_05.pdf

“– Jesus var snekker. Slik sett er 1.mai teologisk sett er like viktig som jul og påske. Dagen viser oss Gud og Jesus som arbeidere og har på ingen måte utspilt sin rolle, sier Gyrid Gunnes.”
http://universitas.uio.no/index.php?sak=4482

 

Här kommer kristna feminister och de är förbannade!?

Klickade mig fram till detta från aftonbladet.
Det är kristenhet för ungdomar med ett försök till dos av den tills nyligen så trendiga feminismen, verkar det som, är det ett framsteg?

Kristen nättidning med målgruppen unga tjejer:

http://www.junia.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=50


Reportage om kristna girlpowerveckan i Malmö. Det kändes ju lite "ballt" med bodycombatträning, en tjej säger:
"Då tänkte jag att det faktiskt inte är fel att bli arg men att man ska kanalisera ilskan rätt. Jag tror att vi ibland inom kyrkan har sådant ”bry” med att visa upp ett mjukt och stilla sinnelag att det finns en massa som behöver komma ut."
Jo det där sjukligt irriterande mjuka sinnelaget,  kvasiheligheten, som framförallt den rena fina kristna flickan ska ha har jag stört mig på rätt länge, Carolas aldrig raspiga sammetsröst, och är nog vida igenkännt som en framförallt kvinnlig och kristen könsroll...

Fast det blev mindre ballt med "stylingakuten". En har en ju har hört att den kvinnliga makten ska sitta i utseendet och sexigheten, är det kristen girlpower att vara snygg som tjej nu alltså? Är det verkligen akut viktigt att vara så himla snygg som tjej? 
Ella Bohlin söt som porslin posar på framsidan av Junia, vita pärlörhängen a la Desparate houswife och Dallascolgate leende, kd:s smidiga och lagom moderna men fortfarande feminina nyförvärv i toppen med ungdomlig retorisk tunga, och verkar säga att jodå, det är ju inte helt fel det. Bohlin konstaterar att: ”Det är viktigt att ta sina rättigheter på allvar”. Jag vill säga att, det är minst lika viktigt att få andra att ta dina rättigheter på allvar, lite fighting spirit Ella, kom igen!

Hehe, nä ni gissade rätt, det är det ju faktiskt inte, egentligen, jag kan berätta sanningen för er nu.  Verkar vara ett bra initiativ annars, Eva Lundgrens forskning visar ju att unkna värderingar levt gott i kristna heterorelationer (men det har de iofs gjort i andra oreligiösa relationer också), så kanske det på det hela trots några fel inte är så tokigt ändå, säkert rör Junia om lite välbehövligt i de kristna grupperingarna, får jag hoppas?

Lite andra bra peppande feministiska (såklart kristdemokratiskt borgerligt påverkade) artiklar som Junia nr.5 2005 verkar ta upp är, "Kvinnor som startat eget", eller (nästan dumsnäva?) individfokuserade, Drunkna inte i omständigheterna - se möjligheterna, och, Har du en dröm? Låt den bli verklighet!, eller de lite mer konstruktivistiska; Elin Liljero vill skapa en ny generation tjejer, eller, Kvinnor stöder inte andra kvinnor, och slutligen, Kvinnor i bibeln.
 
( http://www.junia.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=74 )
Var är den kristna feminismen som inte är borgerlig, finns den, märks den?

I ett reportage går också att läsa en viss kritisk reflektion över Fröken Duktig syndromet, medeklassflickans/tantens sjukdom nummer ett (inte dödssynden lättja alltså) :  http://www.junia.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=50

Samma skapare av tidningen Junia tror jag också startat denna sida, mer kristen modern feminism:
http://www.topmodel.nu/index.php?option=com_weblinks&catid=2&Itemid=23

Lite smolk i vinet dock, nått som kristendomen fortfarande inte gjort upp med är de sura ologiska kvinnoprästmotståndarna. Jag söker på Junias sökmotor på ordet "kvinnoprästmotståndare" och noll zipp ingen träff dök upp. Det borde ju vara nått som de verkligen borde tagit upp hittills, de kristna feministbruttorna, det borde vara den kristen feministiska gyllene fightregeln för tillfället. Visar nog ungefär hur känsligt det fortfarande är att diskutera kvinnoprästmotståndares puckade argument även i mer liberala kristna sammanhang. Att ens använda benämningen "kvinnoprästmotståndare" signalerar nog superradikal för många, Alf Svensson får dåndimpen.
Muslimska feminister är ofta kritiska mot kristendomens skeva kvinnosyn om att "Kvinnan ska tiga i församlingen", och det har de ju fortfarande all rätt att vara, så länge de kristna feministerna inte vågar opponera sig mer och högre, trots sina fina dyra pärlörhängen. 

Och i Barn och Stress: artikeln ballar Junia ut, var tar feminismen och moderniteten vägen? Snacka om att göra stressade mammor mer stressade med såna här artiklar, dåligt samvete minskar inte mammors stress, och inte ETT ord om att pappan och mamma bör dela på ansvaret så att det slipper bli sönderstressade mammor. Endast en stilla skrikande uppmaning, som såklart enbart mammorna tar åt sig om inte annat påpekas, att  "Jag skulle säga att man hinner göra karriärsatsningar senare.". Om det nu inte är en felskrivning, det skulle säkert stå "Jag skulle säga att MANNEN hinner göra karriärsatsningen senare." egentligen????
 http://www.junia.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=42

Och det är mer än lite läskigt hur Junia flashar upp illa dold homofobi genom att länka till saxat.se som mäter de kristna truppernas antal med pride-anhängarnas skaror. Vad är vitsen med detta annars? http://www.saxat.se/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=32
(För att inte säga jublet över Bushs kristenfundamentalistiska anti-Darwinism med mera)

Är Junia lömsk kristen fundamentalistisk propaganda? I modern kvasifeministisk anda?
Eller, ska det ses som motsatsen? Genuina feministiska röster som försöker göra sig hörda inom kristendomen.En grej till bara:  visst är det kul att den näst mest lästa artikeln på Junia heter "Sexmissbruk"...     :)


Kristen feminism: en känslig fråga

Intressant artikel i nättidningen Dagen:

"Vad är det som gör att religioner, som i sitt ursprung hävdar sin olikhet, helt plötsligt har liknande syn på kvinnors makt, sexualitet och ekonomi? Jag tror inte att det är någon slump att konservativa krafter inom alla världsreligioner kan enas i kvinnofrågan."

"Men även i svensk kristenhet kan feminism vara ett laddat ord. I maj skrev pastor Inga-Märtha Eriksson en debattartikel där hon hävdade att evangeliet är radikalare än något annat manifest och att hon kallar sig för feminist på kristen grund.
– Jag undrar fortfarande varför artikeln väckte så starka reaktioner. Jag tror inte att det handlar om en backlash, men ibland när kvinnor börjar ta sig ton får de problem och jag kan även se ett visst uppsving för patriarkaliska strukturer."
http://www.dagen.com/nyheter/artikel.asp?ID=95579

Här är pastor Erikssons artikel som så många svenska kristna fann så upprörande, säger rättså mycket om antifeministerna, kvinnoprästmoståndarna osv:
http://www.dagen.se/nyheter/artikel.asp?ID=89326&sok1=&sok2=&fritext=&sokning=ja


Här är en del av den debatt som följde på Inga-Märtha Erikssons artikel:

"Dessutom vill jag fråga Rune Imberg: Om kvinnans gudagivna roll är att främst ägna sig åt hushållssysslor och barnafödande, varför har då Gud skapat så många kvinnor med talang för exempelvis matematik, fotboll eller ledarskap? Och varför har han skapat så många män med begåvning för matlagning och barnuppfostran? ! /.../ Kanske är det så att Gud använder feminismen/jämställdhetsdebatten för att församlingen ska få tillgång till alla gåvor som han lagt ner i den, inte bara de som passar in i ett traditionellt könsrollsmönster?"
http://dagen.com/nyheter/artikel.asp?ID=89334