Mer kritik mot Debatt

Nesrin Ata med flera muslimer ger på flera bloggar uttryck för stor besvikelse över Debatt, och låter också mycket av ilskan och kritiken gå utöver de muslimer som deltog där, och jag förstår hur de menar. De muslimer som deltog var inte medievana eller medietränade, till skillnad från "motståndarsidans" vana kolumnister m.fl, och gjorde därför inte ett lika bra "jobb". Flera satt helt tysta och bara skakade på huvet. Därför tycker jag att de muslimer som trots hetsen vågar ställa upp och i alla fall försöka, att man ändå måste erkänna dem det modet och att de i alla fall försökte.

Jag diskuterar detta just på Semus blogg, om att låta mångfalden höras eller om att vara strategisk tyst, och att alternativa sätt att nå ut via bloggar m.m aldrig kommer  få samma genomslagskraft som Svt som en av de största kanalerna kan ge. Min poäng är att samtidigt som Debatt kan ses som ett program med ett eget format och syfte, där regeln är starkast, snyggast och mest verbal hörs mest, och att de som väljer att delta ska vara medvetna om detta - så har Svt:s program en större samhällsbildande roll och ansvar, med ett ansvar från programmakarnas sida att utforma program där också minoriteter som är utsatta för en hård press kan göra sig hörda, också på sina villkor, och att deras åsikter till att börja med är efterfrågade. På Svt:s hemsida kan man läsa de etiska regler Svts program ska leva upp till, också Debatt. Bland annat står med fet stil att "Var generös med bemötanden" samt att:

" HÖR BÅDA SIDOR. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material, tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter."

Något inte kan sägas vara fallet gällande den hastigt och lustigt inkastade klippet med Cherin Awad alldeles i slutet, i motsats till hur Carl Hamilton gavs tillfällen att försvara sig i flera program. Jag tycker också att just muslimer inte fick samma chans som muslimkritikerna att göra sin röst hörd, av ovan nämnda orsaker. Svt menar också själva att de ska "Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt." Enskilda muslimers dåliga medievana får inte bli en ursäkt eller medel för att demonisera muslimer som grupp, och jag tycker det är synd om kritiken blir hårdare mot Muslimen från gatan än Svennen från gatan (inte för att man inte kan vara både och, men ni fattar), och att hetsen mot muslimer utifrån skapar hets emellan muslimer.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback