the rise of women..

Jag är inne på rapporter tycks det som nu..  Svenska FN-förbundet har låtit oberoende forskare göra undersökningen "Towards the Rise of Women in the Arab World" . Bland annat visar undersökningarna detta:

"det finns en folklig opinion för ökad jämställdhet i flera arabländer. I en opinionsundersökning svarar   en majoritet att de är för lika rätt till utbildning, arbete och politiskt deltagande för kvinnor och män. En majoritet tar också avstånd från våld mot kvinnor. Den omfattande diskrimineringen av kvinnor i arabvärlden tycks alltså inte ha stöd i opinionen." *

Så, vad ger detta för stöd för åsikten att "arabisk kultur " är mer kvinnoförtryckande när majoriteten inom kulturen är emot kvinnoförtrycket?
Rapporten konstaterar också det alla redan vet, att fattigdomen är utbredd och ett stort lidande. Bör inte detta vägas in i jämförelser? Hur det går att göra en jämförelse och värdering mellan länder/kulturer utan att ta hänsyn till att det är stora ekonomiska skillnader.

Ofta är det fattigdomen som lyfter fram ojämställdheten, samverkar i en ond cirkel, familjen låter sin dotter läsa så länge de har råd. I överklassen i arabländerna kan det också märkas att kvinnorna synes jämställdare. Den "jämställdhet" som svenska kvinnor menar att de upplever, likaså överklassens kvinnor i vissa länder, är därför kanske snarare ett överflöd som mer råkar spilla över på kvinnorna, snarare än en vilja från de västerländska männens sida att ha en fördelningspolitik som verkligen syftar att komma alla till del utifrån en jämlikhetstanke om allas lika värde och därmed lika förutsättningar -sociala och ekonomiska (se till hur männen i Sverige röstar exempelvis - ickefeminististiskt, mot fördelningspolitik).

Låt säga att Sverige skulle bli lika fattigt och utsatt som många andra länder, skulle svenska familjer verkligen fortfarande prioritera lika mellan sina söner och döttrar, eller skulle det börja sparas på kvinnor i första hand? Ser vi på hur besparingarna slår på samhället redan idag i Sverige tycks det som att det just är de kvinnodominerade branscherna, som vård och omsorg, och branscher som syftat till att avlasta kvinnorna och möjliggöra en jämställd utveckling som drabbas. Kommer de ökade klasskillnaderna också skapa ökad ojämställdhet när det inte längre finns så mycket att spilla över ifrån. "Vi" kanske inte är jämställdare, utan bara rikare.

* http://www.sfn.se/news.asp?newsid=1086&nodeid=173&iLev=2&iHasChild=0

Kommentarer
Postat av: Charlotte

Tja, jag känner mig kluven här precis som jag kände mig kluven till ditt tidigare poserande i hijab (om det nu var en hijab) på profilbilden. Den "teoretiska korrektheten" aside, jag antar att du känner solidaritet med de som drabbas av hederskultur oavsett om den är av muslimsk eller kristen valör? Att du känner solidaritet med den iranska kvinna vars vittnesmål är värd hälften så mycket som en mans? Att du inser det ökade hotet mot de afghanska flickorna och kvinnorna med talibanernas ökade styrka? Kvinnor som förtrycks i namn av en viss religion eller tradition är inte hjälpta av din relativism. Jag för min del tror inte den är vad som behövs för att motverka rasismen i Sverige heller.

Postat av: sidekick

Hej Charlotte!

För det första, spännande att du kände dig "kluven" till mitt "poserande i Hijab". Varför kände du så om jag får undra?

På vilket sätt är det min relativism? Det är en vetenskaplig undersökning i arabvärlden som visar på att det finns en stor vilja att förändra, att majoriteten inte anses att diskriminering ska råda. Att det finns starka rörelser inom länderna mot detta. Det är inte min relativism, det är fakta. En helt svartmålande bild -den har inte stöd i vetenskapliga fakta däremot.

Är det rättvisande mot de kvinnor som kämpar mot förtrycket inom dessa länder att osynligöra deras kamp?

Som konstateras i undersökningarna så är det viktigt för de som bor i länderna att förändring inte kommer uppifrån/utifrån västerlandet. Att därför som västerlänning sitta och peka finger på att det och det och det är dåligt kommer styrka främst västerlänningens självskänsla, för de som inte känner att de tillhör västerlandet lyssnar ändå inte. Jag citerar:
"Kraven på demokrati och frihet får inte uppfattas som västerländska påfund som påtvingas arabvärlden utifrån, poängterar rapporten."

Det är därför det är superviktigt att peka på att det faktiskt finns ett stort motstånd i "österlandet". Det är inte västerlänningar som kommer och lär upp de lägre stående österlänningarna.

Dessutom, när västerlänningen kommer utifrån och berättar för kvinnorna att titta ni är förtryckta på det här sättet, är det mycket möjligt att man ser det man själv vill se och gör felprioriteringar, prioriterar helt andra saker än som dessa kvinnor själva skulle vilja förändra. Hur mycket hjälper man då? Då blir man återigen en översittare som inte lyssnar på vad kvinnorna själva anser är den viktigaste prioriteringen, är man som västerlänning då bättre än männen som kör över kvinnornas egna åsikter?

Världen är inte så svartvit att allt i Väst är gott och allt i Öst är ont, och därför är det bra om den bilden som pumpas ut nyanseras. På samma sätt som svenska kvinnor stör sig på att utmålas som offer av feminister, stör sig självklart kvinnorna i dessa länder på detsamma om det innebär att deras motstånd och kvinnovänliga historiska traditioner osynliggörs. Det är snarare i dessa motståndsrörelser och den kvinnovänliga historiska tradition som styrkan ska tas ifrån, snarare än att ta den omständiga vägen och hitta på nått helt nytt som inte alls har förankring i den lokala omgivningen, och det är därför dessa kvinnovänliga traditioner och långvariga opposition och motståndsrörelser, och i detta fallet _faktiskt_ en majoritets åsikter, ska lyftas fram.

Förstår inte inställningen att vi inte ska prata om att en majoritet anser att kvinnor inte ska utsättas för våld och inte diskrimineras? Genom att framställa en falsk bild av österlänningarna som att alla vill förtrycka kvinnor, stärker vi istället den kvinnoförtryckande minoritetens maktanspråk, då ger vi dem legitimitet genom att påstå, helt falskt, att de skulle ha det egna folket bakom sig i sådana viktiga frågor. Och det vill vi ju inte göra?

2006-12-21 @ 14:26:55
Postat av: Charlotte

Att jag kände mig kluven beror på att du utmålade dig som något du vad jag förstått inte är. Känns som nån slags märklig romantik.
Vad jag menar med din relativism är vad jag uppfattar som en strävan till likställelse, det där onyanserade "kvinnan är underordnad överallt"-köret. Jag ser det som relativism eftersom det osynliggör de helt enorma skillnader som råder i kvinnors villkor mellan olika länder, kulturer, familjer osv. Men det betyder inte att jag har en helt svartmålande bild - var får du det ifrån? Och nej, jag vill verkligen inte osynliggöra de kvinnor inom arabvärlden o annorstädes som kämpar - tvärtom. Tycker inte heller att jag demonstrerar nån slags uppifrånattityd. På vilket sätt skulle jag göra det menar du? Från min sida sett är det mera av uppifrånattityd att klä ut sig till en rättrogen muslimsk kvinna när man inte är det - en slags "ädle vilden"-grej. Har jag fel i detta, om bilden verkligen föreställde dig i en vardagssituation, då ber jag väldigt mycket om ursäkt.

2006-12-21 @ 14:56:10
URL: http://kamfertext.blogspot.com/
Postat av: sidekick

Charlotte, presentationsbilden såg jag som ett litet konstverk som folk gärna får reflektera över som de vill. Där tänker jag inte lägga mig i, tycker jag skriver folk på näsan tillräckligt som det är. Folk får kanske fundera över varför de reagerar som de gör och lära sig av sina egna reaktioner över bilden.

Klart det finns skillnader mellan länder i villkor, och mycket skriver jag om just det, som att anorexi och bulemi är framförallt västerländska fenomen, men skillnaden kanske inte så mycket består i att det handlar om att vissa kulturer är mer kvinnoförtryckande än andra, som debatten ser ut idag. Jag menar att det mer handlar om att olika ekonomiska förutsättningar skapar olika uttryck av kvinnoförtryck, än att den ena kulturen ska rangordnas som bättre och sämre. Som jag skrev i inlägget, att hur är det överhuvudtaget möjligt att jämföra kulturer som om de var jämlika vad gäller ekonomiska faktorer och tro att jämställdheten är något fristående från dessa villkor. Att bortse från det materiella och ekonomiska görs ju enbart i syfte att framställa sig själv som bättre. ( som att prata om mödradödlighet i utvecklingsländer som bevis för att kulturen hatar kvinnorna, när folk dör som flugor i en massa åkommor än just bara i barnsäng pga allmänt små resurser till sjukvård.)

Jämförelse. Hatar andra kulturer sina barn? Eller handlar det om att låta barnen arbeta för att familjen ska klara livhanken? Alltså, ska man tillskriva denna behandling av barnen till "kulturen" eller de socioekonomiska villkoren? Liknande reflektion kan ju göras i diskussionen om kvinnan i kulturerna.

2006-12-21 @ 15:47:33
Postat av: Charlotte

"Folk får kanske fundera över varför de reagerar som de gör och lära sig av sina egna reaktioner över bilden." Eh...vadå uppifrånattityd? Magistralt magistralt.
Egentligen står vi inte så långt ifrån varandra. Men jag tycker du förenklar frågan. Varför ska ekonomi vara den överordnade faktorn? En del av de länder där kvinnan förtrycks grövst är inte direkt fattiga egentligen. I Iran t ex finns det iofs en stor fattigdom men också en stor medelklass. Det finns motsägelsefullheter i kvinnans situation där - fler kvinnliga filmregissörer o akademiker å ena sidan t ex, absurd övervakning o rättslöshet å den andra - men att se den grundläggande kvinnofientligheten i den ideologi som styr landet, det handlar ju inte om att säga att "vi" är bättre än "dem", det handlar om att se verkligheten.

2006-12-21 @ 16:10:04
URL: http://kamfertext.blogspot.com/
Postat av: sidekick

Har någon påstått att det inte finns kvinnofientlighet i Iran? Inte jag. Mycket av det förtryck som finns i Iran rör inte bara specifikt kvinnor, som stening, både kvinnor och män stenas för otukt etc även som i alla patriarkat så kommer kvinnorna drabbas hårdare. Men att uttrycken är mer extrema kan inte vara ett bevis för större ojämställt? Det är väl att det drabbar olika som ska ses som ojämställdheten och inte extremiteten i sig.

Varför ekonomin ska vara den överordnade faktorn? För att jag troligen är mer socialist än vad jag förstått själv och inser alltmer vilken roll den har. Materiella och ekonomiska villkor är så grundläggande för inom vilka ramar som all utveckling från patriarkat kan ske så därför skulle jag säga. Det går liksom aldrig att bortse från en materiell verklighet där allt utspelar sig. Men andra har väl andra angreppssätt som de får argumentera fördelaktigt för.

2006-12-21 @ 16:31:29
Postat av: Charlotte

Om du inte tycker att Iran är mer ojämställt än Sverige tycker jag du ska "argumentera fördelaktigt" för det. Lycka till. Undrar vad de iranska flyktingar jag känner skulle säga om saken.

2006-12-21 @ 16:35:57
URL: http://kamfertext.blogspot.com/
Postat av: sidekick

Jag tycker också det kan tolkas som magistralt, underbart ord föresten, att uttrycka sig på detta sätt: "du utmålade dig som något du vad jag förstått inte är", "en slags "ädle vilden"-grej".

Har själv reflekterat fram och tillbaks över den profilbilden och varför jag använde den och hur, men i mina tankar övervägde de positiva tankarna om syftet, att den rök hade inte med att göra att jag tröttnat på den utan andra anledningar.

2006-12-21 @ 16:36:21
Postat av: sidekick

Irans rättsystem är väl överhuvudtaget strängare, och accepterar inte att män har fria sexuella förbindelser heller osv. Visst, det finns saker som är ojämställda i rättsystemet. Men det är inte anledning att dömma ut hela den långa persiska traditionen och kulturen som efterbliven, för att det i nuläget är några patriarkala fundamentalister som råkar ha fått makten. Viktigare då att visa på de motsättningar som finns. Den repressiva polismakten där behövs ju av den anledningen att den fundamentalistiska ådran inte ingriper alla. Skulle alla iranier i diaspora räknas till den iranska kulturen blir motsättningen än tydligare att det inte går att se det som en förtryckande iransk kultur, utan olika grupper med olika syn på jämställdhet. Är min åsikt i frågan.

2006-12-21 @ 16:51:34
Postat av: Charlotte

Men jag har ju inte sagt något om att persisk kultur skulle vara "efterbliven". Herregud. Jag talar om regimen och de konsekvenser styrelsesättet har för kvinnor. Inget annat. Det är inte hederligt att tillskriva sina motståndare uppfattningar som de inte har.

2006-12-21 @ 18:15:14
URL: http://kamfertext.blogspot.com/
Postat av: sidekick

Jag diskuterade "kulturen"/"befolkningen"/"traditionen" i inlägget och därför utgick jag ifrån att det var det du inte höll med om och menade att jag var för kulturrelativistisk..
Hursomhelst, du kritiserade mitt sätt att vara antirasistisk, som jag uppfattade det, hur ser du på vad och hur man ska diskutera och göra för att motverka rasismen i Sverige?

2006-12-21 @ 18:37:00
Postat av: Charlotte

Det är en gigantisk fråga som jag egentligen inte tycker jag kan svara på såhär i en bloggkommentar. Men framför allt tycker jag nog det handlar om en kombination mellan rättvisare ekonomisk politik o bostadspolitik för det första, ständig öppen debatt för det andra och aktiva antidiskrimineringsåtgärder för det tredje. Rent kulturellt kan man försöka främja integration genom att ta in mer av t ex persisk eller arabisk musik på konserthus, ha en större mångfald på museer, teatrar mm. Vad gäller t ex hederskultur tycker jag det är väldigt viktigt att man inte bortser från en sådan problematik, alla kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter - men frågan är om detta har med antirasism att göra. Vad jag ogillar är när man som ett led i antirasismen mer eller mindre förnekar att hederskulturer finns. Då offras tjejer (och en del killar) i en slags missriktad välvilja.
Jag har förresten skrivit litegrann om Sverigedemokraternas utbredning på min blogg, t ex
http://kamfertext.blogspot.com/2006/10/varfr-det-blev-shr-och-vad-som-br-gras.html

2006-12-21 @ 19:10:42
URL: http://kamfertext.blogspot.com/
Postat av: Olle i Stockholm

Gillar din blogg också, man kommer långt med kaxighet :-)

2006-12-21 @ 19:25:02
URL: http://olleistockholm.wordpress.com
Postat av: jess

Hej
Trillade in på din sida efter ha googlat irans rättssytem.

Har nämligen lite frågor i ämnet, det råkar inte vara så att du är kunnig inom området?

2007-12-20 @ 15:22:34
Postat av: jess

Jag igen, om du har det, har du någon möjlighet att maila då?

Tack igen!

2007-12-20 @ 17:04:44
Postat av: sidekick

Nej det är nog bäst du frågar någon annan, har mer vida än djupa kunskaper. Kanske kan du hitta nått på mina länkar sisters in islam eller Women living under muslim law kanske? Lycka till!

2007-12-23 @ 12:18:59

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback