Svensk flyktingvåg till Usa?

Ni vet hon som det berättas om i Gömda, som flydde från Sverige till Usa eftersom svenska staten inte kunde garantera henne trygghet (!). Hon förföljdes av sin misshandlande man.  Hon har ju kommit ut med en egen bok nu och intervjuas i senaste tågtidningen Tur och Retur i samband med detta. Hon jämför bland annat förföljda kvinnors situation i Sverige och U.s.a.
Svensk polis och det svenska samhället i allmänhet får kritik, för att de misshandlande kvinnorna inte tas på allvar av den svenska polisen och när ett larm går ut kommer den amerikanska polisen mycket snabbare till undsättning. En misshandlad kvinna i Usa får också bättre stöd när hon gör anmälan, hon får en personlig kontaktperson med erfarenhet. I samhället behandlas mäns våld mot kvinnor som ett mycket större samhällsproblem, det tas på allvar, än det görs i Sverige. Hennes bedömning är alltså att misshandlade kvinnor har det mycket svårare i Sverige än Usa. Hon är inte heller den enda kvinnan som fått flyktingstatus i Usa pga att svenska staten inte skyddar sina kvinnliga medborgare tillräckligt. Läs intervjun om ni hamnar på ett tåg nånstans..

Varför..

..är det alltid så att etniciteten blir viktig när det är andra än svenskar som våldtar?

http://www.expressen.se/index.jsp?a=475786


automatisk delad vårdnad drabbar barnen

Den incestuöse pappan fick ensam vårdnad om dottern, hur är det möjligt i jämställda Sverige?
http://www.expressen.se/index.jsp?a=463743


Jo det är när personer som Jens Orback har fått sitta och dona med "jämställdhets"politiken. Denna politik, som leder just till detta att misshandlande och incestuösa fäder får vårdnaden om sina barn per automatik medans mödrarna som försöker skydda sina barn från fäderna, ja kanske tom "kidnappar" dem dvs rymmer med dem för att skydda barnen, att dessa mödrar mister vårdnaden till misshandlande män.

En kvinna har mailat in till roks och berättar:
"Jag sökte hjälp av socialtjänsten men nekades detta. Mot bakgrund av min dåliga ekonomi och oförmåga att rent ekonomiskt tillgodose barnens behov, hinna med städningen, heltidsarbete, parera alla hot och trakasserier från barnens papap med ett leende och försöka samarbeta...

Nu har fadern fått enskild vårdnad om våra barn trots att barnen rymt från honom vid tre tillfällen, berättat att fadern dricker mycket, har fester sena kvällar, bestraffar barnen främst psykiskt och med inlåsningar, lämnar barnen ensamma hemma sena kvällar m.m m.m. Han har ett gott yttre och en god ekonomi. Mannen är mycket charmig och besitter en enorm social kompetens och manipulativ förmåga. Nu finns ingen längre som kan skydda barnen och jag blir inte trodd.

Finns det fler som varit med om liknande? Det finns inget stöd i samhället för barn till förövare.
"

Och en annan kvinna berättar:
"Man får inte komma till tals, man blir kallad umgängessabotör, utan att veta varför. Man ska ha en dialog och samarbete med fadern till barnet som om inget har hänt. Glöm och gå vidare... vart kommer mina barn in i denna bild? Varför får inte de komma till tals? Varför är det ingen som bryr sig om dem?

Det sägs att de gör det, men jag vet inte på vilket sätt. HUR? NÄR? och VAR? Jag vägrar godta denna kränkning från myndigheter som jag under ett och ett halvt års tid utsatts för. Ingen människa kan behöva ta så mycket skit... Att jag och mina barn som varit utsatta för misshandel både fysiskt och psykiskt under flera år nu, blir ännu mer kränkt av myndigheterna.  /.../
CITAT UR TINGSSALEN, (uttryck från domaren)! "....gå ut på gräsmattan och räkna till 50, så går det bra ska du se. Även om han skulle slå ihjäl dej, så får han ha sin pojke!"

http://www.roks.se/

Och!  Idag slog högsta domstolen fast att det inte är en fridskränkning för barnen om barnen tvingas se på när pappa misshandlar och våldtar mamma. Vad är det för monster som sitter i HD?
Mannens straff sänkte dessutom eftersom HD i motsats till tingsrätten tyckte att en punkt om våldtäkt var underkänd.

Tycker Ola Salo och bandet sa det bra: It takes a fool to remain sane.

En invandrarkvinna ska tåla lite stryk?

Kvinnor med invandrarbakgrund som anmäler att de blivit misshandlade av sin man har större risk att få sin anmälan nerlagd än svenska kvinnor. På vissa ställen är skillnaden jämfört med svenska kvinnor 0.3 % men på andra ställen är skillnaden så stor som 11% och 14 %.

Skillnad:
Skåne och västra götaland 14 %

Stockholm 11%


Är detta också en klassskillnad, att invandrarkvinnor oftare saknar ekonomisk möjlighet att driva frågan lika mycket och ta tillvara sina intressen?


En kvinna med invandrarbakgrund berättar om hur hon ringde polisen förhjälp, de anlände trevligt småpratande med mannen som misshandlat henne.
Polisen talade om att hon såg hemsk ut med blåmärken men de skrev aldrig ner detta som vittnesuppgifter.

En taleskvinna för Kvinnors nätverk vittnar om vissa polismäns beteende, ett nonchalant beteende, att de menar att kvinnor med invandrarbakgrund ska tåla lite mer än svenska kvinnor. (???!!!)


Polisen kriminalchef i Västerort (14%) skyller på:

1) språkförbistring. (Kvinnors nätverks representant understryker att så länge man kan göra sig förståd ska det inte spela nån roll.

Och tolkar? hallå?

2) Skyller på att "de" inte litar på polisen, att de därför inte skulle anmäla? etc... men, när de väl anmält så kan ju den punkten strykas..


Söderortspolisen har inte alls samma skillnad, varför? För att de har satsat på den här typen av brott.

Kvinnors nätverk säger att: 
Det gäller att ha tur om ett brottsoffer ska få stöd och hjälp, var det sker, vilken etnicitet du har, om du ser ut som en "invandrare" osv.

Praktexempel på hur rasism samverkar med sexism.

Nyare inlägg